Studenter på kjemi-laboratoriet

vil dere komme på besøk til oss?

Skolebesøk om kjemi,
bioteknologi og matvitenskap på NMBU

Vi tilbyr skolebesøk for klasser fra videregående skoler til NMBUs campus på Ås,
cirka 20 minutter med tog fra Oslo S.

Velkommen til oss på fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap på NMBU!

NMBU står for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi har rundt 6300 studenter og 1700 ansatte og driver med utdanning, grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon innen miljø- og biovitenskapene.

NMBU har hatt Norges mest fornøyde universitetsstudenter hele fire år på rad, ifølge Studiebarometeret.

Hos oss kan dere få møte ledende forskere, høre presentasjoner fra engasjerte undervisere og doktorgradsstipendiater, og prøve dere på egne forsøk i noen av laboratoriene og produksjonslokalene våre.

Masterstudenter spiser lunsj sammen med elevene og kan ta dem med på en kort omvisning rundt på campus for en benstrekk. Campus Ås rommer blant annet et av landets vakreste parkanlegg og Europas mest moderne Veterinærbygning.

I enkelte tilfeller kan vi bistå med å dekke reisekostnader med kollektivtransport til Ås for skoleklasser fra Oslo/Viken-området. Dette må i så fall avklares i forkant av besøket. NB Gjelder IKKE leie av buss. Ta kontakt for mer info på e-post: kbm-redaksjon@nmbu.no

MERK: Alle skoleoppleggene våre på fakultetet må innpasses i tilgjengelige ressurser som ellers brukes til forskning og undervisning. I perioder kan det være begrenset kapasitet. Ta kontakt for nærmere informasjon. Oppleggene passer for elever i andre og tredje året på videregående skole.

Les mer om NMBU

Mulige programposter for skolebesøk:

 • Presentasjon og labøvelser (plass til 25 - 30 elever, heldagsopplegg)

  Hvordan kan bioteknologi bidra til å løse (noen) av dagens miljøproblemer? Enzymteknologi kan gjøre det mulig å utnytte fornybare ressurser bedre og gi oss mulige løsninger på plastproblematikken. Dere får tilsendt et labhefte i forkant av besøket, slik at klassen kan forberede seg litt på temaene og labøvelsene i forkant.

  • Kromatografisk separasjon av proteiner (lab og forelesning)
  • Enzymatisk nedbrytning av polymerer (lab og forelesning)

  Opplegget fungerer bra som et heldagsopplegg for en hel klasse, hvor elevene også kan få møte noen masterstudenter og få omvisning på campus, samt spise lunsj i en av studentkantinene våre.

 • Presentasjon og labøvelser (plass til ca 30 elever, heldagsopplegg)

  MERK: Dette opplegget er laget for elever som har/går Kjemi2.

  Elevene får en presentasjon med en forsker eller stipendiat, hvor de lærer om hvorfor vi må vi kunne separere molekyler og hva enzymer gjør. De får så teste kunnskapen i praksis på en av universitetets undervisningslaber, hvor de gjennomfører en øvelse på separasjon av biomolekyler.

  De får også en presentasjon hvor de hører om karbon og hvordan alt liv er avhengig av dette grunnstoffet. Videre snakker vi mer om organisk syntese – hva er det, hvorfor gjør vi det, og hva trenger man for å gjøre det? Deretter får elevene prøve seg i universitetets undervisningslaber på følgende øvelse: Metallfri oksidasjon av primær alkohol til korresponderende aldehyd. Reaksjonen vil bli fulgt med tynnsjiktskromatografi.

  Opplegget fungerer bra som et heldagsopplegg hvor elevene også kan få møte noen masterstudenter og få omvisning på campus, samt spise lunsj i en av studentkantinene våre.

 • Film, presentasjon og labøvelser (plass til 25 - 30 elever, halvdagsopplegg)

  Filmvisning og refleksjon med forskere rundt utfordringene med Oslofjorden.
  Labøvelser:
  • Måling av pH, redoks og nitrogenforbindelser i sedimenter, hvor elevene får gjøre målinger på sedimentprøver fra Oslofjorden.
  • Forskere/stipendiater demonstrerer hvordan DNA-sekvensering med Nanopore-teknologien kan brukes til å få et innblikk i mikrobiologien i Oslofjorden.

  Opplegget fungerer bra som et heldagsopplegg for en hel klasse, hvor elevene også kan få møte noen masterstudenter og få omvisning på campus, samt spise lunsj i en av studentkantinene våre.

 • Presentasjon, matlabøvelser og omvisning (plass til 16 elever, halvdagsopplegg. Deler av presentasjonen er på engelsk.)

  Hva er det egentlig i handleposen? Hva er det som gjør en matvare bærekraftig? Og hva er det som gjør en matvare ultraprosessert? Dette skoleopplegget tar utgangspunkt i en bærepose med vanlige matvarer og ser på hvordan matvaren er laget, hvordan produksjon av denne matvaren påvirker/påvirkes av klimaendringer og forskning for å gjøre den mer bærekraftig. Vi diskuterer hva som gjør at en matvare får merkelappen "ultraprosessert" og hva som er forskjellen på dette og andre matvarer.

  Elevene får prøve å lage sin egen versjon av hummus laget på kortreiste ingredienser (norske, gule erter) i en undervisningsmatlab.

  Såfremt det er ledig kapasitet i Matpiloten under besøket, kan elevene også få omvisning i testlokalene.

  Elevene kan også få møte noen masterstudenter og få omvisning på campus, samt spise lunsj i en av studentkantinene våre.

 • Presentasjon og omvisning

  Opplegg under utvikling, mer info kommer

 • Film, presentasjon og testkjøring av landbruksrobot (plass til ca 30 elever, halvdagsopplegg)

  Dere får se en kort film om ny forskning på hvordan vi kan redusere utslipp av lystgass fra jorda under matproduksjon, høre en presentasjon fra en forsker/doktorgradsstipendiat, og elevene kan får prøve å testkjøre en utendørsrobot som måler utslipp av klimagasser i sanntid på et testjorde på campus.

Foto fra tidligere skolebesøk

Presentasjon om fakultetet og studier