Kvalitetsingeniør i Abbott Diagnostics Technologies AS

Av Tonje Lindrup Robertsen

Henrik Myklestu er kvalitetsingeniør i Abbott Diagnostics Technologies AS.
Henrik Myklestu er kvalitetsingeniør i Abbott Diagnostics Technologies AS.Foto: Abbott

«Studentmiljøet på NMBU er veldig unikt. Du får en solid utdannelse samtidig som du er i et sosialt miljø som hjelper deg hele veien, både mens du studerer og etter at du har studert», sier Henrik Myklestu. 

1. Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Jeg jobber for Abbott Diagnostics Technologies AS som kvalitetsingeniør. Abbott Diagnostics Technologies AS utvikler og produserer en rekke patentbeskyttede, diagnostiske produkter for bruk på legekontor og klinikker. Blant annet produserer vi en test for kvantitativ påvisning av glykert hemoglobin (HbA1c) i humant fullblod, som brukes til overvåking av metabolsk kontroll hos pasienter med diabetes. Abbott produserer også høyt aktuelle COVID-19 tester.

Nå jobber jeg i et spennende QMS-prosjekt som går (Quality Management System) ut på å integrere kvalitetstyringgsystemer og plattformer hos Abbott i Oslo.

2. Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

Etter videregående var jeg først i militæret. Da jeg begynte å se på hva som var relevant for arbeidslivet, så jeg at NMBU er veldig “up and coming” med mange spennende og aktuelle studieprogrammer. Sivilingeniør-studiet i kjemi og bioteknologi så spesielt relevant ut. I tillegg var laboratoriene nettopp pusset opp og i veldig god stand, det var også viktig for at jeg valgte å søke på NMBU.

Etter studiene gikk jeg rett inn i en veldig spennende jobb. Jeg hadde hørt om Abbott som er et stort internasjonalt selskap, og tenkte at det kunne være muligheter der. Målet mitt var å kunne benytte noe av den kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av studiet, videre inn i arbeidslivet. I Abbott får jeg gjøre det i og med at de produserer diagnostiske tester.

På grunn av stor etterspørsel etter Covid –19-testene, trengte de flere ansatte akkurat da jeg var ferdig med studiene. Dessuten var det helt match med den kompetansen de etterspurte og de instrumentene jeg hadde lært meg å bruke under studiene. Studerer du kjemi eller bioteknologi på NMBU, så stiller du veldig sterkt i arbeidslivet.

3. Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Studentmiljøet på NMBU er veldig unikt. Du får en solid utdannelse samtidig som du er i et sosialt miljø som hjelper deg hele veien, både mens du studerer og etter at du har studert.

Veldig positivt for min del, var de gode mulighetene for å få kontakt med masterveiledere. De var veldig imøtekommende helt fra den første forelesningen i organisk kjemi. Vi kunne slå av en prat i pausene, både med professor og stipendiater. For meg var dette en fantastisk periode, som studenter bli vi fulgt opp og backet opp. Selv om du måtte gjøre jobben selv, sto du virkelig aldri alene. Jeg hadde kjempeflinke undervisere og et enormt læringsutbytte ved å skrive masteroppgave for universitetet, jeg anbefaler virkelig å ta en mastergrad ved NMBU.

Det sosiale nettverket rundt den faglige utviklingen, gir deg en fin overgang til arbeidslivet, med alt av møter, samtaler rundt det å jobbe selvstendig.

4. Har du noen råd til kommende studenter?

Det er viktig at man tør å gi av seg selv, da får man mye tilbake, og dette gjelder spesielt ved NMBU. Blir du for eksempel med i studentrådet, er det en fin mulighet til å lære mer om hva som skjer på fakultetet, hvordan foreleserne jobber, hvilke utfordringer som ligger der, planer for tiden framover, o.l. Dette er erfaring som er utrolig nyttig å ha med videre. Da NMBU skulle omorganiseres, lærte jeg veldig mye om denne typen prosesser. Dette er erfaringer som jeg har tatt med meg videre og hatt nytte av senere. Så ta verv! Det er viktig i arbeidslivet også. Jeg var med i en fagforening under studiene, der lærte jeg mye om hvordan de jobber og mye som er nyttig å ha med seg når du skal ut i arbeidslivet.

På NMBU er det også mange sosiale verv du kan ta og foreninger du kan engasjere deg i. Selv var jeg med i Gent’s Academy, en veldig fin forening. Det er mange gode muligheter for å bli kjent med folk som er interessert i det samme som deg og som du kommer godt overens med. Velger du NMBU, kommer du til å møte mange hyggelige og imøtekommende medstudenter.

Jeg anbefaler kommende studenter å se på nettsidene til NMBU, sjekke beskrivelsen av fagene og se om det kan være relevant for en jobb du kunne tenke deg i fremtiden. NMBU står sterkt i fag som blir enda viktigere i tiden framover.

5. Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Abbott er et veldig stort selskap med over hundre tusen ansatte, og jobber generelt med mange av bærekraftsmålene. Vi har et motto som er life. to the fullest. Mottoet forteller også at et av de viktigste bærekraftsmålene er: "God helse og Livskvalitet", som er noe vi verdsetter høyt. Første steg til å leve et godt liv er å ha god helse.

Dette bærekraftsmålet henger i tråd med at Abbott produserer CRP-prøver for å undersøke om du har diabetes, og de høyt aktuelle Covid-19 testene.

Fakta

Navn: 

Henrik Myklestu

Studieprogram:

Master i Kjemi og bioteknologi - (sivilingeniør) (uteksaminert 2020) 

Arbeidsgiver: 

Abbott Diagnostics Technologies AS 

Stilling:

Kvalitetsingeniør 

Andre relevante jobber, utplasseringer, trainee-stillinger o.l.:

  • Under studiene: Medlem av studentrådet på KBM i fagforeningen Tekna og sosial forening  
  • Sommerjobb hos Unger Fabrikker AS  
  • Utveksling ved University of Saskatchewan i Canada 

Publisert - Oppdatert

Del på