Vekst og utvikling hos remonterende jordbærsorter

Av Janne Karin Brodin

Jordbærproduksjon i plasttunnel og på remonterende sorter forventes å øke i årene som kommer. Foto: Even Bratberg
Jordbærproduksjon i plasttunnel og på remonterende sorter forventes å øke i årene som kommer. Foto: Even Bratberg

Med doktorgradsarbeidet sitt vil Rodmar Isak Rivero  bidra til økt kunnskap om vekst og utvikling hos flergangsbærende (remonterende) jordbærsorter.

Jordbær er vår viktigste bærart og utgjør i dag over 70 % av den totale bærproduksjon her i landet. De klimaendringene vi opplever nå har gitt mer ustabile avlinger, økt sykdomspress og mer vinterskade. Disse utfordringene har ført til at dyrking i plasttunneler er blitt mer interessant. Med et slikt produksjonssystem og ved å ta i bruk remonterende sorter kan man forlenge vekstsesongen og øke avling og bærkvalitet.

Men kunnskapen om vekst, blomstring og hvile hos remonterende jordbærsorter er fremdeles begrenset, noe doktorgraden (PhD) til Rodmar Isak Rivero vil bidra til å forbedre. Den har tittelen: «Blomstringsfysiologi og hvileregulering hos remonterende jordbær» og skal forsvares på Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 30. september 2022.

 

Mer kunnskap

Hovedmålet med denne doktorgraden var å få ny kunnskap om regulering av vegetativ vekst, blomstring og hvile hos remonterende jordbærsorter. – Fire delmål ble derfor satt for arbeidet som jeg håpet å få svar på i forskningen min, forteller Rodmar Isak Rivero.

De var:
a) Økt kunnskap om hvordan temperatur og daglengde påvirker blomstrings- og vekstprosesser i planten.
b) Få en dypere forståelse av hvordan ulike temperaturer for vekst påvirker fotosyntesen hos plantene.
c) Utvikle en forståelse av mekanismen for danning og bryting av vinterhvile hos remonterende sorter, og
d) undersøke effekten av en kort behandling med ulike temperaturer og daglengder på blomsterknoppdanningen hos remonterende jordbærplanter om høsten, og effekten det gir på avling og avlingsforløpet gjennom sesongen året etter – under forhold som er relevante for kommersiell jordbærdyrking.

Temperatur og daglengde

Resultatene viser at vegetativ vekst, blomstring og hvileregulering hos remonterende jordbærsorter er kontrollert og regulert av et tett samspill mellom temperatur og daglengde. Overraskende nok, var kontrollen av miljøfaktorene på vegetativ vekst og hvile hos slike sorter, lik den som er kjent hos engangsbærende jordbærsorter til tross for deres motsatte blomstringsrespons, dvs at engangsbærende sorter er kortdags planter, mens remonterende sorter er langdags planter.

Jordbær i plasttunnel gir mange dyrkings- og kvalitetsmessige fordeler
Jordbær i plasttunnel gir mange dyrkings- og kvalitetsmessige fordeler Foto: Even Bratberg

Avlingsforløpet igjennom sesongen var avhengig av størrelsen på den første avlingstoppen. - En stor første avlingstopp ga en lengre periode uten ny blomsterknoppdanning og dermed en redusert total avling, mens en mer moderat første avlingstopp reduserte denne perioden og ga generelt høyere totalavling, forteller doktoranden.

Resultatene fra dette forskningsprosjektet vil bidra til dypere forståelse av klimareguleringen av vekst, blomstring og hvile hos remonterende jordbærsorter. Siden jordbærproduksjon basert på slike sorter forventes å øke i årene som kommer, vil kombinasjonen av grunnleggende og anvendt forskning fra dette arbeidet bidra med kunnskap for en forbedring av eksisterende produksjonssystemer og utforming av nye mer skreddersydde produksjonsprogram for å oppnå høye og mer stabile avlinger.

Rodmar Isak Rivero (34) er fra Caracas i Venezuela. Her tok han sin bachelor of Science i biologi ved Universidad Central de Venezuela og senere mastergrad i plantevitenskap ved NMBU. Han begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for plantevitenskap (NMBU) i 2018, med støtte fra NMBU, NIBIO og Forskningsrådet. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Siv Fagertun Remberg (NMBU) med dr. Anita Sønsteby (NIBIO) som medveileder.

Publisert - Oppdatert

Del på