Når ku og kalv skilles etter en periode med samvær etter kalving

Av Johanne Sørby og Janne Karin Brodin

Johanne Sørby og en kalv
Johanne Sørby og en av kalvene i forsøket.Foto: Sabine Ferneborg

Resultatene fra doktorgraden til Johanne Sørby viser at lang tilvenning til separasjonen av ku og kalv kan være en lovende strategi. Dessuten at lengden på samværet ikke påvirker melkeytelsen etter separasjon.

Johanne Sørbys doktorgradsarbeid har bidratt med ny kunnskap om separasjonsstrategier og varighet av samvær mellom ku og kalv.

I moderne melkeproduksjon blir kua som regel skilt fra kalven sin kort tid etter fødsel. Å derimot la ku og kalv få være sammen har mange fordeler og har fått økt interesse både blant forbrukere, bønder og i industrien verden over de siste årene. Men det er også flere utfordringer knyttet til et slikt system.

Det trengs mer kunnskap for å utvikle bedre strategier for å gjennomføre separasjonen av ku og kalv etter en viss tid sammen. I tillegg er det nødvendig med en dypere forståelse av hvordan samvær påvirker kua og kalven også etter separasjonen.

: Johanne Sørby med ku og kalv
I forsøksperioden møttes ku og kalv på et fellesområde. Her sammen med doktoranden. Foto: Sabine Ferneborg

Derfor var målet med den første studien i doktorgradsarbeidet å undersøke effektene av ulike separasjonsstrategier på melkeytelsen og tilveksten til ku og kalv under separasjonen. For den andre studien var målet å undersøke effektene av varighet på samvær på melkeytelsen og tilveksten etter separasjonen.

Funnene viste at en lang tilvenning til separasjonen som startes tidlig kan være en lovende separasjonsstrategi, da den viste seg å være gunstig for både melkeytelsen kua og tilveksten til kalven under separasjonen.

Videre indikerte doktorgradsarbeidet at ulike varigheter av samvær kan praktiseres uten å påvirke melkeytelsen negativt etter separasjon, mens det ikke kunne avdekkes noen vedvarende fordel på tilveksten for kalvene på de tre gårdene som var med i studien.

Johanne Sørby forsvarer sin doktorgradsavhandling «Ku-kalv-samvær i melkeproduksjon – ytelse og tilvekst under og etter separasjonen» ved NMBU 13. desember 2023,

Publisert - Oppdatert

Del på