Identifiserte gener med betydning for vellykket smoltifisering

Av Janne Karin Brodin

Line Lieblein Røsæg på laboratoriet hvor hun har gjort mye av det praktiske arbeidet i doktorgraden.
Line Lieblein Røsæg på laboratoriet hvor hun har gjort mye av det praktiske arbeidet i doktorgraden.Foto: Janne Karin Brodin

Målet for doktorgradsarbeidet til Line Lieblein Røsæg har vært å øke forståelsen for hvilke genregulatoriske prosesser som skjer i Atlanterhavslaksen når den utvikler seg fra ferskvannsfisk til saltvannsfisk.

I akvakultur er det viktig at unge laks er klare for saltvann når de blir satt ut i merdene, og kunnskap om smoltifiseringsprosessen er derfor nødvendig for å sikre god dyrevelferd.  

Prosessen styres i stor grad av lys, og fisken trenger å oppleve en periode med lite dagslys (vinterperiode) for at flere smoltifiseringstrekk skal kunne utvikles. 

I arbeidet med doktoranden har Røsæg identifisert gener hos Atlanterhavslaks som endrer uttrykksmønster avhengig av hvor lang periode med korte daglengder fisken har opplevd.

─ Jeg undersøkt hvordan vinterperioden påvirker hvilke gener som endrer uttrykk ved overgangen fra vinter med kort lysperiode til vår med lengre lysperiode i gjelle og lever gitt en bestemt lengde på vinterperioden.  Gener vi bare identifisere etter åtte ukers vinterperiode antar vi er medvirkende i suksessfullI smoltifisering, sier Røsæg.   

Røsæg har også undersøkt ulike mekanismer for å regulere geners aktivitet i fisken i løpet av smoltifisering og har funnet ut at én av disse mekanismene, kalt DNA-metyllering, ikke har stor påvirkning på hvordan gener blir regulert når fisken utvikler seg til smolt.

I tillegg undersøkte hun hvordan genenes «av»- og «på»-brytere, kalt transkripsjonsfaktorer, oppfører seg i løpet av smoltifiseringsprosessen. Resultatene viste at flere transkripsjonsfaktorer som styrer gener involvert i metabolisme av lipider, karbohydrater og proteiner i lever. Dette kan brukes til å videre forstå det genetiske maskineriet som aktiveres i fiskens lever i løpet av smoltifiseringsprosessen.  

Siden smoltifisering er en viktig prosess for Atlanterhavslaks og det er behov for å forstå mer av geners aktivitet og hvordan de blir regulert i denne prosessen. En større forståelse for hvordan genomet reguleres er i grunnforskningsperspektiv relevant i seg selv.

Line Lieblein Røsæg forsvarer 18. august 2023 ved NMBU med avhandlingen «Genomregulering i Atlanterhavslaks (Salmo salar) i løpet av smoltifisering».

Publisert - Oppdatert

Del på