Betydningen av bedre grovfôrkvalitet på utslipp av metan fra norsk storfeproduksjonen

Av Janne Karin Brodin

Siloballer på jordet
Siloballer på jordetFoto: Janne Karin Brodin

Surfôr av gras er det viktigste grovfôret i norsk storfeproduksjon. Fordøyeligheten av organisk stoff (OMD) blir analysert i storfeprodusentenes grovfôranalyser da det er det viktigst variabelen for å angi grovfôrets energiverdi.

Sluttrapport som sammenfatter arbeid gjort i forbindelse med prosjekt

"Forsknings-/utredningsoppdrag, utvikling av metodikk for å regne seg fram til fôrverdi og metanutskillelse hos norske melkekubesetninger".

Prosjektdeltagere: Puchun Niu, Angela Schwarm, Harald Volden og Egil Prestløkken.


Mengden fordøyelig organisk stoff som dyra spiser har nær sammenheng med produksjonen av metan i vomma og hovedmålet med dette prosjektet var å vurdere om OMD kan inngå som en variabel i ligningene som skal benyttes til å beregne enterisk metan hos melkeku. En metaanalyse basert på litteraturdata ble etablert for å studere effekten av OMD på produksjonen av metan.

Resultatene viste at fôropptaket av grovfôr og kraftfôr er de variablene som har størst betydning for metanproduksjonen og at informasjon om OMD ikke ga noen ytterligere bedre prediksjon av metan produksjonen fra vom. Selv om OMD ikke direkte går inn i ligningene viste simuleringer at det er mulig å ta hensyn til grovfôrkvalitet indirekte gjennom lavere fôrbehov ved økende fordøyelighet av grovfôret.

Publisert - Oppdatert

Del på