Høyland feltstasjon

Høyland feltstasjon, Sandnes

Sauefjøset på Høyland

Avdeling for småfeforskning og husdyrhelse, forsøksgården for småfe, Campus Sandnes. Kjært sted har mange navn.

Campus Sandnes

På Høyland feltstasjon får alle veterinærstudentene kurset som er blitt kalt flaggskipet i utdannelsen: Det innebærer både lamming og obduksjon.

Kontaktinformasjon: