NMBU Sandnes

NMBU Sandnes

Sauefjøset på Høyland

Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse

NMBU Sandnes

På NMBU Sandnes får alle veterinærstudentene kurs i lamming og obduksjon. 

Kontaktinformasjon:

Post- og besøksadresse:
Svebastadveien 112
4325 Sandnes

Organisasjonsnr. NMBU Sandnes:
974 714 450