Veterinærmuseet

Veterinærmuseet ble åpnet på det som den gang var Norges veterinærhøgskole i 1969. Initiativtaker var Carl S. Aaser.

Han hadde samlet gjenstander av veterinærhistorisk interesse siden 1955, som han donerte til museet. De fleste gjenstandene daterer seg fra perioden 1850 til 1950, og forteller historien om utviklingen av veterinærmedisinen i Norge.

Hele samlingen på om lag 2000 gjenstander er registrert i en egen database, tilknyttet den nasjonale databasen for kulturhistorisk kildemateriale. I tillegg har museet en boksamling på 800 bind, som er magasinert ved NMBU Veterinærhøgskolens bibliotek, og som er registrert i søkedatabasen BIBSYS

Vil du besøke museet?

Museet er åpent for alle – etter avtale.

Ta kontakt med Kristian Ingebrigtsen:

Telefon 918 28 126

E-post: kristian.ingebrigtsen@nmbu.no

Besøksadresse: Campus Adamstuen, Ullevålsvn 72, innkjøring Thulstrupgt.

Museet holder til i en av de gamle lærerleilighetene rett øst for hovedbygningen.

Her viser Ingebrigtsen frem en del av det museet har å by på:

 

Hest i fokus

Brorparten av gjenstandene på museet er relatert til hester, som sammen med kveg var hovedfokus for faget da verdens første veterinærutdannelse ble grunnlagt i Frankrike på midten av 1700-tallet. Hester var arbeidsdyr både i det offentlige og private, og slitasjen på dyrene var stor.

 

Samlingen inneholder også mange gjenstander knyttet til matproduserende dyr. Det var blant annet skabbsyke blant sauer i Hordaland og Rogaland som bidro til at veterinærmedisinen fikk fotfeste i Norge på midten av 1800-tallet.

Distriktsveterinæren

Dyrehelse og veterinærmedisin dreide seg opprinnelig mer om økonomi enn dyrevelferd.

En plakat fra tidlig 1900-tall med tittelen «Hestens Bøn!» vitner imidlertid om at distriktsveterinær Jens Kjos-Hanssen også var opptatt av dyrevern.

På 1970-tallet ble hans komplette kontor remontert på Veterinærmuseet, slik det i sin tid fremsto i Egersund. Gjenstandene i den unike samlingen har større verdi samlet enn hver for seg, da de forteller historien om et typisk veterinærliv i Distrikts-Norge i første halvdel av 1900-tallet.

Komplett kontor

Her er instrumenter og medisiner, som for eksempel «Ishavsdråper». Her er paraplyen, stokken og støvlene, samt reisekisten i tre og selskinn, som han brukte på sine reiser i «dalstrøka innafor».

Her er det staselige treskrivebordet og de håndkolorerte fotografiene av Skandinavias hovedsteder – som ga en aura av autoritet når bondesønnen stod med luen i hånden på distriktsveterinærens kontor.

Kjos-Hanssen førte journal over alle oppdrag fra 1900 til 1946, da han døde brått. Journalene er bevart på Veterinærmuseet.

Museet driftes i dag på frivillig basis av NMBU Veterinærhøgskolen.

Skilt fra veterinærmedisinsk samling.

Skilt fra veterinærmedisinsk samling.

Foto
Knut Bry

Published 22. juli 2015 - 15:18 - Updated 17. september 2019 - 9:18