Høye søkertall og lang venteliste til veterinærstudiet

Hovedopptakstallene til dyrepleier- og veterinærstudiet er klare. Antall søkere har gått litt ned sammenlignet med tallene for 2020. Veterinærstudiet er NMBUs mest populære studie med hele 600 søkere som ønsker seg veterinærstudiet som førstevalg. Etter flyttingen til Ås tar NMBU Veterinærhøgskolen inn 90 veterinærstudenter og 30 dyrepleiestudenter. Antallet som har søkt dyrepleierstudiet har sunket, men har likevel 682 søkere hvor 117 har studiet som sitt førstevalg.  I år har 542 kvinner og 58 menn satt veterinærstudiet som sitt førstevalg. Dyrepleierstudiet som førstevalg har 104 kvinner og 13 menn. 

Samordna opptak oppgir på sine sider at søknadene til høyere utdanning har økt og har sine høyeste tall i år. Søknadene til universiteter og høgskoler har økt med 2,2 prosent fra 2020. 

  Dyrepleie Veterinær
  Antall søkere Søknader førstevalg Antall søkere Søknader førstevalg
2017 771 173 1085 480
2018 854 178 1322 622
2019 749 133 1190 565
2020 715 122 1338 621
2021 682 117 1265 600

 

Poenggrenser i 2021

Studie Poeng ordinær kvote Antall på venteliste ordinær kvote Poeng førstegangsvitnemål Antall på venteliste førstegangsvitnemål
Veterinær 64,8 551 57,3 310
Dyrepleie 56,1 112 48,9 56

 

Vi gleder oss til å møte alle nye studenter første studiedag lørdag 14. august. Nye studenter finner mye relevant informasjon på sjekklisten vår. Husk å takke ja til studieplassen!

Relatert innhold
Studentopptak 2021

Studentopptak 2021

Resultatene fra Samordna opptak er klart, og vi er glade for å ønske nye studenter velkommen som student ved NMBU.

Published 3. august 2021 - 10:44 - Updated 4. august 2021 - 9:51