Kalender for seminarrekke i bærekraft

Kommende arrangementer

Tema: Bærekraftig økonomi

Når: Torsdag 21. oktober 2021 kl. 15.00-16.00

Hvem: Knut Einar Rosendahl https://www.nmbu.no/ans/knut.einar.rosendahl  

Hva: Denne dagen vil samfunnsøkonom Knut Einar Rosendahl fortelle om bærekraftig økonomi. Nylig har han vært med å skrevet denne kronikken: Rystad Energy undervurderer utslippseffekten av oljekutt (aftenposten.no)

Hvor: Teamslenke vil bli sendt via outlook ved påmelding i nettskjema. Påmeldinga stanses 30 minutter før seminaret starter.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/214396

 

Tidligere arrangementer

Tema: Bærekraftig husdyrproduksjon

Når: Onsdag 1. september 2021 kl. 15.00-16.00

Hvem: Hanne Fjerdingby Olsen https://www.nmbu.no/ans/hanne.fjerdingby

Om: For å forstå hvilken rolle husdyr har i bærekraftig matproduksjon, må vi også forstå den helhetlige betydningen av begrepet bærekraft og hvordan ressursgrunnlaget vårt spiller inn for mattrygghet og selvforsyning.

 

Tema: Urbant landbruk

Når: 10. juni 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Trine Hvoslef-Eide, leder for Nasjonalt senter for Urbant Landbruk

Om: Urbant landbruk er et tema som flere lærere har etterspurt. En lærer har også reist paradokset om at flere unge er interessert i plantebaserte dietter, men færre elever søker seg til plantefag på naturbruksskolene. Kan en større vektlegging av urbant landbruk være en del av løsninga? Vær med å diskutere dette på seminaret! 

 

Tema: Birøkt på skoler

Når: 6. mai 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Bjørn Dahle

Om: Birøkt gir mange muligheter i undervisningssammenheng. Birøkt kan for eksempel brukes til å produsere ulike produkter, brukes til å innhente data og til å lære om folkehelse og livsmestring. Samtidig krever birøkt en del stell og kunnskap. Det er ikke en enkel drift og må også driftes ila. sommerferien. Birøkt kan drives både mer eller mindre bærekraftig. Å se birøkt i sammenheng med andre ville insekter, samt insekts-vennlige-planter kan bidra til forståelse rundt økologiske sammenhenger.   

 

Tema: Én helse: Helse for mennesker, dyr og miljø.

Når: 15. april 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Yngvild Wasteson

Hva: Én helse-begrepet, som ble introdusert på begynnelsen av 2000-tallet, er en erkjennelse av en gjensidig avhengighet mellom folkehelsehelse, dyrehelse og miljøhelse. Mange infeksjonssykdommer kan smitte mellom dyr og mennesker, og mikrobene som forårsaker disse sykdommene kan også overleve i mat, jord og vann. Derfor må også arbeidet for å forebygge og bekjempe infeksjonssykdommer skje i tett samarbeid mellom fagfolk fra flere ulike miljøer, og disse må også dele kompetanse på tvers av tidligere relativt atskilte sektorer. Les mer her.

 

Tema: Sosialt bærekraftige nærmiljøer

Når: 25. mars 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Emma Charlott Andersson Nordbø

Hva: Utvikling av byer, lokalsamfunn og nærmiljøer som er inkluderende, trygge og bærekraftige er beskrevet som et av FNs bærekraftsmål. Kart og GIS kan blant annet benyttes for å undersøke hvordan tilgang til, og kvaliteter ved grøntområder og møteplasser påvirker folkehelsen. I tillegg kan kartbasert metodikk benyttes for å involvere innbyggere (inkludert elever) i plan- og utviklingsprosesser.   

 

Tema: RAS-anlegg 

Når: 4. mars 2021, digitalt, klokken 1500-1600

Hvem: Håkon Hoel Olsen

Hva: RAS-anlegg (resirkulering av vann i fiske-oppdrett) er sentralt når fiskeoppdrett skal flyttes opp på land. RAS-anlegg gir flere fortrinn, men har også noen potensielle fallgruver etter anvendelse av disse anleggene. Økt produksjon, samt økt intensitet av produksjon, setter krav til riktig bruk og gjenbruk av ressurser i hele produksjonskjeden. 

Relatert innhold
Digitalt seminar: Urbant landbruk

Digitalt seminar: Urbant landbruk

10. juni er det duket for ett nytt arrangement i seminarrekka om bærekraft. Denne gangen er temaet urbant landbruk. Les mer om arrangementet og påmelding her.

Seminarrekke om bærekraft

Seminarrekke om bærekraft

Er du lærer og interessert i naturbruk og bærekraft? Velkommen til ei seminarrekke om bærekraft for naturbruksskoler og skoler tilknyttet Universitetsskoleprosjektet på NMBU.

Published 6. juni 2021 - 20:49 - Updated 9. september 2021 - 15:08