Studentgründere utvikler nytt sensorsystem for støy

Stadig flere mennesker plages av støy. En nyere rapport fra WHO, betegner støy som en «undervurdert trussel» som fører til irritasjon, søvnplager og andre alvorlige helseskader. Støy er derfor et viktig tema i arealplanlegging, eiendomsutvikling og byggebransjen.

Dette var bakgrunnen for oppstartsselskapet Soundsensing sitt sensorsystem Internet Of Noise (ION). ION er et robust og kostnadseffektivt system av sensorer (programvare og maskinvare) som generer et interaktivt støykart.

Bak selskapet står gründerne Ole Johan Aspestrand Bjerke og Jon Nordby, som nylig har avlagt master i henholdsvis Entreprenørskap og innovasjon og Data Science, og Erik Sjølund, som har ett år igjen på master i Maskin, prosess og produktutvikling (Sivilingeniør) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

ION er ett av to gründerprosjekter ved NMBU som nylig fikk innvilget én million kroner fra Forskningsrådets Studententreprenørskapsordning (STUD-ENT) til å videreutvikle forretningsidéen sin. [Saken fortsetter under bildet]

ION. Fra venstre: Jon Nordby, Ole Johan Aspestrand Bjerke, Erik Sjølund.

Foto
Forskningsrådet

Unik teknologi

Sensor-løsningen til Soundsensing gir detaljert sanntidsinformasjon om støy i et brukervennlig grensesnitt. I tillegg til informasjon om støynivå og lokasjon, kan den unike teknologien også identifisere årsaken til støyen, forklarer NMBU-gründer Aspestrand Bjerke,

–  Dette gir kunder et solid informasjonsgrunnlag for støyreduserende tiltak innen eiendoms-, trafikk-og utelivsbransjen - og for alle andre som ønsker å drifte sine områder forenlig med et godt bymiljø.

Studentene har utviklet en maskinlæringsalgoritme som trenes opp til å differensiere mellom ulike typer støy:

– Dermed gir vi ikke bare informasjon om sted og støystyrke, men også hva slags lyd. Dette er det ingen andre som gjør i dag, påpeker han.

Pilotavtale med Oslo kommune

Midlene fra Forskningsrådet skal i første omgang gå inn i å tilrettelegge og gjennomføre en pilotavtale med Oslo Kommune.

– Pengene går først og fremst til å utvikle og produsere et antall sensorer til dette formålet, og å videreutvikle og klargjøre vår egen programvare slik at det passer formålet Oslo Kommune ønsker. Ved endt prosjekt står vi igjen med et validert og sertifisert produkt, og underlag for videre produksjon, sier han.

I tillegg har det blitt satt av penger til å gjennomføre avgjørende undersøkelser av markeds- og finansielle/økonomiske forhold som er relevante for realiseringen av forretningsplanen, og gründeren legger til at de også kommer til å fokusere tid og ressurser på å etablere selskapet som en seriøs aktør i det norske «Smart City»-markedet.

Fantastiske ressurser ved NMBU

Han beskriver de forskjellige aktører på NMBU som et godt apparat å støtte seg på for de som går rundt med en gründer i magen:

– Spesielt Eik Ideverksted, med Ola og Kristian Omberg i front, har utmerket seg som en fantastisk ressurs for NMBU-studenter som klør litt ekstra i fingrene. Vi har også hatt god nytte av Inkubator Ås i søknadsprosessen, og de har vært en solid støttespiller i møte med Forskningsrådet, sier han.

Han tror det er vesentlig å gjøre seg kjent med hva som er tilgjengelig av støtte og kompetanse i forskningsmiljøet på NMBU.

– Vi anbefaler studenter å virkelig utforske og bruke den kompetansen som sitter fordelt rundt omkring i de forskjellige byggene og garasjene på campus.

Les mer på:
soundsensing.no

Les også: Stillhet er gull: Gründere bruker sensorer i kampen mot lydforurensning i Oslo (Shifter)

Published 28. mai 2019 - 8:08 - Updated 20. juli 2021 - 14:02