Millioner til innovative NMBU-studenter

13 prosjekter ledet av masterstudenter får inntil én million kroner hver fra Forskningsrådet, melder Forskningsrådet i dag.

Tre av disse prosjektene er fra NMBU. Forskningsrådet mottok 52 søknader fra prosjekter ved 13 universiteter og høyskoler, hvorav 11 fra NMBU.

– Dette er en fantastisk nyhet. Jeg er veldig glad for at studentene våre skaper så mange gode prosjekter og at så mange søkte i år. Og jeg er veldig glad for at tre prosjekter har fått tilslag. Ved NMBU er vi opptatt av å se forskning, utdanning og innovasjon i sammenheng. Det er en forutsetning for å lykkes med kunnskap for en bærekraftig utvikling. Denne tildelingen er et eksempel på at vi lykkes med dette arbeidet, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Ordningen STUD-ENT skal bidra til at flere gode forretningsideer fra studentgründere blir til nye produkter og tjenester.

Ved NMBU er det studenter fra Handelshøyskolen (HH) og Fakultet for realfag og teknologi (Realtek) som nå får støtte til å kommersialisere tre gründerprosjekter.

De tre prosjektene som får støtte er:

  • Gungnir Barbells, som skal tilby forenklet trening gjennom produktinnovasjon i form av en spesiell vektstang. Bak prosjektet står Audun Filip Sand, Markus L. Hansen og Andreas Bossonney Gundersen, alle fra masterprogrammet for entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen.
  • AVOX, Automatisert verktøy for akselerert, presis og trygg genredigering innen planteforedling, et prosjekt i regi av Axel F. Zeiner (HH) og Tiril Lintvedt (Realtek).
  • Zendera AS, som skal optimalisere logistikkløsninger innen transport, et prosjekt drevet av Kim Aleksander Hammer Iversen (Realtek).

– Å arbeide med innovasjon og entreprenørskap er en svært god måte å lære på. Da får studentene bruke fagkunnskapene sine aktivt og selvstendig. Det gjør at kunnskapen fester seg – og faktisk vokser – på en veldig effektiv måte. Slikt arbeid er helt i tråd med NMBUs læringsfilosofi. Derfor er denne tildelingen virkelig en fjær i hatten for hele universitetet, sier Solve Sæbø, NMBUs prorektor for utdanning.

STUD-ENT-ordningen kan gi studenter med nylig avlagt mastergrad inntil en million kroner til å videreutvikle en forretningsidé. Utdanningsinstitusjonene stiller med mentor og bistår prosjektene med testfasiliteter, forskningsstøtte, arbeidsplass og hjelp til ulike aktiviteter i prosjektperioden.

- NMBU har tatt en stor del av kaka på 12,8 millioner kroner og vi er i ferd med å bygge et av landets mest levedyktige miljø for entreprenørskap her på universitetet, sier Nils Sanne, Universitetslektor på Handelshøyskolens masterprogram for entreprenørskap og innovasjon.

Et fellestrekk ved alle NMBU-søknader til Forskningsrådets Stud-Ent-program er at de får mye faglig støtte, blant annet fra Eik idéverksted (bildet).

Foto
NMBU

Relatert innhold
NMBU-gründer vil redusere forurensning med støtte fra Forskningsrådet

NMBU-gründer vil redusere forurensning med støtte fra Forskningsrådet

Ideen til selskapet Zendera, som vil redusere CO2-utslipp ved effektivisering av transport- og logistikkbransjen, kom mens gründeren skrev masteroppgave ved NMBU.

NMBU-gründere får millionstøtte til å utvikle sikrere vektstang

NMBU-gründere får millionstøtte til å utvikle sikrere vektstang

Gründerne som skal skape en enklere og sikrere treningsopplevelse med en ny type vektstang har alle bakgrunn fra masterprogrammet i innovasjon og entreprenørskap ved NMBU.

Får millionstøtte til verktøy for genredigering av planter

Får millionstøtte til verktøy for genredigering av planter

- Det er gull å bli gründer på NMBU, sier studentgründer i start-up som får millionstøtte til å utvikle verktøy for å effektivisere planteforedling.

Published 9. April 2018 - 13:58 - Updated 16. juli 2021 - 12:23