Dirigerer regnvatnet for å unngå flaum

Klimaendringane gir ikkje berre meir regn, men òg meir intens nedbør med mykje regn på kort tid. I byar kor vi byggjer stadig tettare, skapar det problem. Meir asfalt og fleire hus gjer at det blir vanskelegare for vatnet å finna naturlege vegar ned i bakken. Med det får avløpssystema ein stadig meir krevjande jobb med å hindra flaum.

– Å byggja røyrsystem er kostbart. Av den grunn ville vi undersøkja om det var mogleg å utnytta eksisterande leidningsnett betre enn i dag, seier Harsha Ratnaweera, professor i vatn- og miljøteknologi ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).

Gjennom forskingsprosjektet «Regnbyge 3M» er det utvikla eit heilt nytt varslings- og styringsverktøy som skal bidra til at totalkapasiteten i dagens avløpssystem vert meir effektivt. Utprøving i Drammen har gjeve lovande resultat.

Les heile saka hos Forskning.no

Klimaendringar betyr meir nedbør. I byar med mykje asfalt finn vatnet nye vegar.

Foto
Shutterstock

Relatert innhold
Tar kontrollen på flomvannet

Tar kontrollen på flomvannet

I årene som kommer vil det falle mer og kraftigere regn. Med innovative løsninger kan ledningsnett og renseanlegg utnyttes optimalt og spare både miljø og økonomi.

Published 23. januar 2018 - 10:11 - Updated 16. juli 2021 - 11:53