Temperatur

 

Klikk på den målte størrelsen for å få en beskrivelse av instrument og målerutiner.

 

Temperatur

 

Målte størrelserInstrument
Lufttemperatur, 2 mPT100 + væsketermometer
Maksimumstemperatur, 2 mPT100 + maksimumstermometer
Minimumstemperatur, 2 mPT100 + minimumstermometer
Jordtemperatur, 2 cmPT100
Jordtemperatur, 5 cmPT100
Jordtemperatur, 10 cmPT100
Jordtemperatur, 20 cmPT100
Jordtemperatur, 50 cmPT100
Jordtemperatur, 100 cmPT100
GrasminimumstemperaturPT100 + minimumstermometer

 

MER OM INSTRUMENTER OG MÅLINGER
-------------------------------------------------

Lufttemperatur 
Lufttemperaturen måles i en standard meteorologisk instrumenthytte i 2 meters høyde. Den automatiske målingen foregår ved hjelp av platina motstandstermometer, såkalt PT100-element. For kontroll av datakvalitet avleses også lufttemperaturen manuelt med et væsketermometer kl 08 på hverdager og kontinuerlig med bimetalltermometer tilkoblet termograf.

 

 
Instrument for lufttemperaturmåling: PT100
- Anskaffet: 1978
- Måleprinsipp: motstandstermometer
- Instrumentusikkerhet: ca 0,1 °C
- Loggefrekvens: 0,1 Hz
- Midlingstid rådata: 600 s
- Enhet for rådata: °C
- Start måleserie: 1874
  
 
Væsketermometeret for manuell avlesning av temperatur. De to liggende væsketermometrene er maksimumstermometer og minimumstermometer. 
 
Mekanisk hygrotermograf (urverksdrevet) registrerer temperaturen (og luftfuktigheten) fortløpende ved å tegne en kurve på papir på en roterende sylinder.
 
Alle lufttemperaturer måles i standard meteorologisk målehytte.

 

Maksimumstemperatur
Maksimumstemperatur beregnes som den høyeste 10-minuttersverdien for lufttemperatur som er registrert mellom klokken 00.00 og påfølgende midnatt.

Minimumstemperatur
Minimumstemperatur beregnes som den laveste 10-minuttersverdien for lufttemperatur som er registrert mellom klokken 00.00 og påfølgende midnatt.

Jordtemperaturer
Jordtemperaturen måles i forskjellige dyp, 2, 5, 10, 20, 50 og 100 cm under bakken, ved hjelp av platina motstandstermometer, såkalte PT100-elementer. 

 

 
Instrument for jordtemperaturmåling: PT100
- Anskaffet: 1978
- Måleprinsipp: motstandstermometer
- Instrumentusikkerhet: ca 0,1 °C
- Loggefrekvens: 0,1 Hz
- Midlingstid rådata: 600 s
- Enhet for rådata: °C
- Start måleserie: 1874

 

Grasminimumstemperatur
Grasminimum måles som den laveste temperaturen på grassbevokst bakke i løpet av døgnet. (På grunn av strålingstap kan bakken om natten få en vesentlig lavere temperatur en lufttemperaturen som måles i 2 meters høyde. Grassminimum er derfor en hensiktsmessig størrelse for å registrere nattefrost.)

Grasminimum registreres med et standard minimumstermometer 3 cm over gressplen (3 cm over snødekke) og leses av manuelt på hverdager. Det er denne verdien som registres i databasen og som publiseres i "Meteorologiske data fra Ås".I tillegg registreres grasminimum også automatisk ved hjelp av et såkalt PT100-element. Det er denne verdien som fremkommer på sanntidsvisningen. På grunn av forskjellen i termiske egenskaper til de to temperaturmålerne kan det være flere graders forskjell, selv om instrumentene er plassert like ved siden av hverandre.

Om vinteren kan måleinstrumentene snø ned i løpet av natten/helgen. Dermed kan verdien som fremkommer i sanntidsvisningen være feil (som regel for lav)

 

 

Instrument for måling av grassminimum: Minimumstermometer 
- Anskaffet: 1978
- Måleprinsipp: Væsketermometer
- Instrumentusikkerhet: ca 0,2 °C
- Avlesningshyppighet: Hverdager kl 08.
- Start måleserie: 1972

Instrument for måling av grassminimum: PT100
- Anskaffet: 2004
- Måleprinsipp: motstandstermometer
- Instrumentusikkerhet: ca 0,1 °C
- Loggefrekvens: 0,1 Hz
- Midlingstid rådata: 600 s
- Enhet for rådata: °C

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 19. november 2019 - 18:15