Temperatur

 

Målte størrelserInstrument
Lufttemperatur, 2 mPT100 + væsketermometer
Maksimumstemperatur, 2 mPT100 + maksimumstermometer
Minimumstemperatur, 2 mPT100 + minimumstermometer
Jordtemperatur, 2 cmPT100
Jordtemperatur, 5 cmPT100
Jordtemperatur, 10 cmPT100
Jordtemperatur, 20 cmPT100
Jordtemperatur, 50 cmPT100
Jordtemperatur, 100 cmPT100
GrasminimumstemperaturPT100 + minimumstermometer

 

MER OM INSTRUMENTER OG MÅLINGER
-------------------------------------------------

Lufttemperatur 
Lufttemperaturen måles i en standard meteorologisk instrumenthytte i 2 meters høyde. Den automatiske målingen foregår ved hjelp av platina motstandstermometer, såkalt PT100-element. For kontroll av datakvalitet avleses også lufttemperaturen manuelt med et væsketermometer kl 08 på hverdager og kontinuerlig med bimetalltermometer tilkoblet termograf.

 

PT100

Foto
Signe Kroken
 
Instrument for lufttemperaturmåling: PT100
- Anskaffet: 1978
- Måleprinsipp: motstandstermometer
- Instrumentusikkerhet: ca 0,1 °C
- Loggefrekvens: 0,1 Hz
- Midlingstid rådata: 600 s
- Enhet for rådata: °C
- Start måleserie: 1874
  
 

Væsketermometer

Foto
Signe Kroken
Væsketermometeret for manuell avlesning av temperatur. De to liggende væsketermometrene er maksimumstermometer og minimumstermometer. 
 

Mekanisk hygrotermograf

Foto
Signe Kroken
Mekanisk hygrotermograf (urverksdrevet) registrerer temperaturen (og luftfuktigheten) fortløpende ved å tegne en kurve på papir på en roterende sylinder.

Meteorologisk målehytte

Foto
Signe Kroken
 
Alle lufttemperaturer måles i standard meteorologisk målehytte.

 

Maksimumstemperatur
Maksimumstemperatur beregnes som den høyeste 10-minuttersverdien for lufttemperatur som er registrert mellom klokken 00.00 og påfølgende midnatt.

Minimumstemperatur
Minimumstemperatur beregnes som den laveste 10-minuttersverdien for lufttemperatur som er registrert mellom klokken 00.00 og påfølgende midnatt.

Jordtemperaturer
Jordtemperaturen måles i forskjellige dyp, 2, 5, 10, 20, 50 og 100 cm under bakken, ved hjelp av platina motstandstermometer, såkalte PT100-elementer. 

 

 

 

PT100

Foto
Signe Kroken
Instrument for jordtemperaturmåling: PT100
- Anskaffet: 1978
- Måleprinsipp: motstandstermometer
- Instrumentusikkerhet: ca 0,1 °C
- Loggefrekvens: 0,1 Hz
- Midlingstid rådata: 600 s
- Enhet for rådata: °C
- Start måleserie: 1874

 

Grasminimumstemperatur
Grasminimum måles som den laveste temperaturen på grassbevokst bakke i løpet av døgnet. (På grunn av strålingstap kan bakken om natten få en vesentlig lavere temperatur en lufttemperaturen som måles i 2 meters høyde. Grassminimum er derfor en hensiktsmessig størrelse for å registrere nattefrost.)

Grasminimum registreres med et standard minimumstermometer 3 cm over gressplen (3 cm over snødekke) og leses av manuelt på hverdager. Det er denne verdien som registres i databasen og som publiseres i "Meteorologiske data fra Ås".I tillegg registreres grasminimum også automatisk ved hjelp av et såkalt PT100-element. Det er denne verdien som fremkommer på sanntidsvisningen. På grunn av forskjellen i termiske egenskaper til de to temperaturmålerne kan det være flere graders forskjell, selv om instrumentene er plassert like ved siden av hverandre.

Om vinteren kan måleinstrumentene snø ned i løpet av natten/helgen. Dermed kan verdien som fremkommer i sanntidsvisningen være feil (som regel for lav)

 

 

Minimumstermometer

Foto
Signe Kroken
 

Instrument for måling av grassminimum: Minimumstermometer 
- Anskaffet: 1978
- Måleprinsipp: Væsketermometer
- Instrumentusikkerhet: ca 0,2 °C
- Avlesningshyppighet: Hverdager kl 08.
- Start måleserie: 1972

Instrument for måling av grassminimum: PT100
- Anskaffet: 2004
- Måleprinsipp: motstandstermometer
- Instrumentusikkerhet: ca 0,1 °C
- Loggefrekvens: 0,1 Hz
- Midlingstid rådata: 600 s
- Enhet for rådata: °C

Published 24. juni 2014 - 13:43 - Updated 23. February 2021 - 14:57