Meteorologiske data Ås

soras

 

Mer om de enkelte instrumentene og målingene finner du her.

Feltstasjon for bioklimatiske studier – BIOKLIM, ved NMBU på Søråsfeltet i Ås.

Foto
NMBU

Kommentarer

  • Verdiene er ikke-verifiserte rådata (siste 10-minuttersverdi) direkte fra måleinstrumentene. For verifiserte data, ta kontakt.
  • "i går" er verdien for akkurat 24 timer siden
  • Globalstråling, reflektert stråling, diffus stråling, synlig lys og varmestråling vises ikke når verdien faller under 10 W/m2
  • UV-stråling vises ikke når verdien faller under 0,1 W/m2
  • Negative verdier for "Strålingsbalanse" betyr at utstrålingen fra bakken er større enn innstrålingen ovenfra. Utstrålingen fra bakken inkluderer både den reflekterte strålingen og bakkens egen utstråling (terrestrisk).
  • Negative verdier for jordvarmefluks betyr at varmestrømmen går ned i jorden fra bakken over.

Ved feil
Det kan forekomme midlertidige feil i sanntidsdataene, for eksempel når nedbørsmåleren tømmes eller kvartskuplene på strålingsinstrumentene får sin daglige vask slik at det skygges for sensoren. Ta gjerne kontakt ved mistanke om andre typer feil.

Spørsmål om data og instrumentering:
Overingeniør Signe Kroken
Overingeniør Marko Jakovljevic
Førsteamanuensis Mareile Wolff
Førsteamanuensis Arne Auen Grimenes

Published 24. januar 2017 - 11:40 - Updated 18. januar 2022 - 11:07

Målinger fra innsjøen Årungen i Ås kommune: