Martin Bråthen: Prosjektleder på skogkultur og skogsbilvei

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber på et todelt prosjekt. 50% skogkultur - går ut på å være produksjonsplanlegger på skogkulturoppdrag: skaffe kapasitet, sørge for avtaler, gjennomføring, fakturering og generell kontakt med skogeier angående skogkulturoppdrag. Den andre halvdelen går på skogsbilvei. Denne kan igjen deles i tre hovedoppgaver: 1. registrere skogsbilveinettet i Akershus for å finne ut hvordan tilstanden er. 2. Jobbe for å øke aktiviteten på opprusting og vedlikehold av skogsbilveier i Akershus. 3. Vekke og hjelpe vegforeninger.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Etter fullført bachelorgrad på Evenstad, hadde jeg fremdeles lyst til å studere mer. Jeg valgte master i skogfag for å styrke mine kunnskaper om faget, stå sterkere ved et jobbintervju og ha mulighet til høyere lønn.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Stor nytte.

Har du noen råd til kommende studenter?
Studietiden ved høgskole/universitet er artig, lærerik og en god investering. Den anbefales!

Published 11. desember 2017 - 15:42 - Updated 11. desember 2017 - 15:43