Halldis Linde Lie: Viltforvaltning og skogbruk

Halldis Linde Lie

Foto
Kjell Chr. Gripstad
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg har et vikariat som rådgiver på landbrukskontoret i Ringerike og Hole kommuner. Her jobber jeg hovedsakelig med viltforvaltning, men også en del med skogbruk. Jobben består for eksempel i administrering av storviltjakta, bestandsvurderinger, oppdateringer av viltkart i tillegg til at jeg har en sekretærfunksjon i viltnemnda. På skogsiden jobber jeg en del med skogfond og utfører kontroller av ulike skogkulturtiltak.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg gikk på landbruksskole på videregående, og Ås var en naturlig vei videre. NMBU tilbød en rekke fagretninger som jeg var interessert i, i tillegg til at skolen er kjent for et godt fagmiljø. Jeg hadde også hørt mye bra om studentmiljøet.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Studiet har gitt meg en faglig bredde, spesielt innen skogfag, jus og GIS. Fagkombinasjonen har gjort god nytte for seg i den offentlige forvaltningen. Jusen ga meg et grunnlag for saksbehandling og skogfagene ga meg spisskompetanse. Det å kunne bruke GIS og gjøre geografiske analyser og lage kart er også noe som er ettertraktet.

Har du noen råd til kommende studenter?
Ta de fagene du selv er interessert i, da er det mye lettere å motivere seg selv. Tenk likevel litt over hvilken fagkombinasjon du ender opp med, litt spisskompetanse kan være kjekt. Altfor få skogfagstudenter benytter muligheten til å dra på utveksling. Om du planlegger studieløpet ditt er det gode muligheter for dette i tredjeklasse. Det er lett å bli fanget av Ås-bobla, men du vet ikke hva du går glipp av!

Published 11. desember 2017 - 14:14 - Updated 11. desember 2017 - 14:17