John-Anders Strande: Allmennutdannet fra Ås

John-Anders Strande

John-Anders Strande

Foto
Privat
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Som daglig leder i Norsk Juletre er arbeidsoppgavene meget varierte fra faglig veiledning av produsenter, forhandling av avtaler for næringen, næringspolitikk, markedsanalyser og mediehåndtering. Juletrenæringen er, som skogbruket, en liten næring, til tross for at det omsettes store økonomiske verdier. Dette gjør at man raske blir kjent med en rekke personer i inn og utland som man stadig treffer igjen. Dette er noe jeg trives meget godt med og noe av grunnen for at jeg valgte å utdanne meg innen nettopp denne næringa.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg valgte å studere skogfag på Ås fordi jeg er fra et skogmiljø, skulle ta over en skogeiendom og interesserte meg for skogproduksjon og driftsteknikk. Etter hvert vokste interessen for juletreproduksjon, som er ekstrem skogskjøtsel med et mangfold av driftsteknikker.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen fra Ås er en allmennutdanning! Denne bruker jeg i egen skog og juletreproduksjon. Den er også grunnlaget for de aller fleste av oppgavene jeg gjør i jobben. Skogfagene er toppen av et solid isfjell av økonomi, jus, biologi, jordlære, økologi, ledelse og mye mer. Man blir ikke ferdig utlært fra et universitet, men man har lagt et grunnlag for å lære nye ting!

Råd til kommende studenter?
Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig!

Logo Norsk Juletre

Logo Norsk Juletre

Foto
Norsk Juletre

Published 10. mars 2015 - 14:02 - Updated 4. juli 2017 - 14:44