Linn Viken Bøe: Med interesse for naturvitenskap og skog

Linn på jobb i Skogbrand

Linn på jobb i Skogbrand

Foto
Åsmund Lang

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg har et to års engasjement hos Skogbrand forsikring. Her jobber jeg med forebygging av skogskader. Det er faglig sett helt perfekt ettersom jeg gjennom studiene hadde hovedfokus på skjøtsel og økologi. Problemstillinger kan for eksempel være: Hvordan endrer forutsetningene for skogproduksjon seg i et endret klima? Innebærer endringene økt risiko for skogskader?  Hvordan kan vi skjøtte skogen slik at risikoen for skader reduseres? Jeg liker å fremskaffe kunnskap, jobbe i prosjekter, med informasjon og tekstbehandling, og trives derfor godt i jobben min.


Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Naturvitenskap har alltid fasinert meg og jeg har et stort engasjement for naturforvaltning. Jeg hadde spesiell interesse for skog og ønsket meg en master i skogfag. Det er det bare NMBU som tilbyr i Norge. 

 

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen har gitt meg bred kompetanse samtidig som jeg har mulighet til å fordype meg i de temaene jeg er aller mest opptatt av. Jeg har fått mulighet til å jobbe med problemstillinger som for meg er engasjerende og betydningsfulle.

 

Råd til kommende studenter?
I forhold til det rent studiemessige vil jeg anbefale alle å lage en skikkelig god og gjennomtenkt studieplan der emnevalgene fører frem til både vidsyn og spisskompetanse. På skogfag har man så utrolig mange muligheter og kan fort havne i en temasuppe der man har valgt å ta litt av hvert. Kanskje ligger ”minste motstands vei” og truer mulighetene for en skikkelig gjennombakt plan som fører frem til en knallgod utdannelse.

Videre håper jeg denne oppfordringen vil inspirere studentene til å utfordre alle forelesere:
Skog er svært viktig for mennesker, for dyr, for klima, for miljøet. I en fremtid der presset på naturressursene øker og klimaendringene bidrar til usikkerhet og uforutsigbarhet er høy kompetanse hos alle som har interesser i skogen viktig. Jeg håper kommende studenter er kvikke, engasjerte og tør å utfordre gamle sannheter. Næringen trenger dem som har ambisjoner og drive! Skog vil bli ennå viktigere for samfunnet som helhet i fremtiden og det er viktig at kommende generasjoner skogstudenter tør å tenke nytt og se muligheter.

Linn Viken Bøe, master i skogfag, vinner av stipendene for beste masteroppgave og beste mastergrad

Linn Viken Bøe, master i skogfag, vinner av 100 000,- for beste masteroppgave og beste mastergrad.

Foto
Åsmund Lang

Linn Viken Bøe fordypet seg i sitt masterstudium på NMBU rundt temaer som botanikk, økologi og skogskjøtsel. Det sikret henne jobb som rådgiver i Skogbrand, og samtidig prisen for beste masteroppgave i 2014 – med et stipend på 100 000 kroner i belønning. - See more at: http://magasinet.skog.no/artikkel.cfm?id_art=661#sthash.byF64AxT.dpuf
Linn Viken Bøe fordypet seg i sitt masterstudium på NMBU rundt temaer som botanikk, økologi og skogskjøtsel. Det sikret henne jobb som rådgiver i Skogbrand, og samtidig prisen for beste masteroppgave i 2014 – med et stipend på 100 000 kroner i belønning. - See more at: http://magasinet.skog.no/artikkel.cfm?id_art=661#sthash.byF64AxT.dpuf
Published 6. mars 2015 - 12:03 - Updated 4. juli 2017 - 14:43