Ole Stabekk: fra samfunnsøkonomi til skogfag

Master i skogfag, Ole Stabekk, fylkesskogmester, Fylkesmannen i Vest-Agder

Master i skogfag, Ole Stabekk, fylkesskogmester, Fylkesmannen i Vest-Agder

Foto
Privat
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som vikarierende fylkesskogmester hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Mine oppgaver er å sørge for at Regjeringens skogpolitikk gjennomføres, og å fungere som rådgiver innen skogbruk i fylket. Jeg har svært varierte arbeidsoppgaver, men hovedområdene jeg jobber innenfor er saksbehandling av skogsbilveier og av utsetting av utenlandske treslag. I tillegg arbeider jeg bl.a. med næringsutvikling, trebruk og bioenergi, og jeg har mye kontakt med de kommunale skogbrukssjefene. Hoveddelen av arbeidet gjennomføres på kontor, men jeg er også ute i felten for å vurdere ulike tiltak.  

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Det var flere grunner til at jeg valgte å studere på Ås. Hovedårsaken var at jeg så på studier ved universitetet som et framtidsretta valg, med gode jobbmuligheter. Før jeg starta på Ås hadde jeg også hørt rykter om et usedvanlig godt studentmiljø, noe som viste seg å stemme. Spørsmålet var heller hvilken studieretning jeg skulle velge. Jeg begynte faktisk på samfunnsøkonomi, men Velg skog og gode jobbutsikter innen skognæringen gjorde at jeg skiftet til skogfag etter første studieår.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Jeg var heldig og kunne gå rett ut i en relevant jobb etter endt utdanning. Jeg tror at noe av årsaken til at jeg skilte meg ut i søkerbunken var tverrfagligheten i utdanningen min. I tillegg til skogfaglige emner har jeg f.eks. tatt emner innen landbrukspolitikk og klima. Foreleserne på Ås er de fremste innen sitt fagfelt i Norge, noe som gjør undervisningen aktuell og interessant. I de skogfaglige emnene får man innføring i både praksis og teori, noe jeg mener er svært viktig når man senere skal jobbe i dette skjæringspunktet.

I tillegg har jeg hatt nytte av å engasjere meg i studentlivet ved siden av utdanningen. Gjennom ulike verv i forskjellige studentorganisasjoner har jeg tilegnet meg mye lærdom som jeg får bruk for videre i det daglige arbeidet på jobben.

Råd til kommende studenter?
Jeg vil råde kommende studenter til å velge emner ut fra interesse, ettersom det kan være med på å gi en unik kompetanse. Lytt også til råd fra studierådgiver og næring om hvilken kunnskap som etterspørres. Vær aktiv i organisasjonslivet og studentmiljøet på Ås. Her lærer man mye nyttig, som du ikke lærer i forelesningssalen. Skaff deg gjerne relevant arbeidserfaring ved siden av studiene eller i feriene. Delta på fagsamlinger arrangert av næringen, som f.eks. Skogforum på Honne og Skog og tre på Gardermoen. Her lærer man mye, samtidig som det er en gyllen mulighet til å komme i kontakt med en næring du senere skal søke arbeid i. 

 

 

 

Published 4. mars 2015 - 11:19 - Updated 2. januar 2018 - 21:27