Hauk Liebe: Ikke vær redd for å fordype deg i noe nerdete!

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Artsdatabanken er en statlig institusjon som er kunnskapsbanken for biologisk mangfold i Norge. Blant annet gir Artsdatabanken ut Rødlistene og Fremmedartslista, utvikler Artsobervasjoner og Artskart, og er eier av NiN-systemet. Jeg jobber i Artsprosjektet, som har som mål å øke kunnskapen om dårlig kjente artsgrupper i Norge. Jeg sørger for framdrift i prosjektene, behadler data som kommer inn og formidler resultater utad. I tillegg skaffer jeg innhold til Arter på nett (informasjonssider om arter og bestemmelsesnøkler). Alt i alt en trivelig og interessant arbeidsplass!

Hauk Liebe, master i naturforvaltning

Foto
Privat

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg hørte rykter om et godt studentmiljø på Ås, og det stemte! I tillegg er jeg naturinteressert, så studier innen naturforvaltning eller biologi var tiltrekkende. NMBU er også kjent for å ha god kunnskap om de nevnte fagfeltene, og opprettholder feltkursene i motsetning til enkelte andre universiteter.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

På naturforvaltningsstudiet får man brei kunnskap om zoologi og botanikk, og vet litt om de fleste artsgrupper. Dette er veldig nyttig i Artsdatabanken, hvor man må forholde seg til alle Norges flercellete organismer. Artsdatabanken er ikke et forvaltningsorgan, men må forholde seg til flere forvaltningsorganer og forvaltningsloven, så innsikten i oppbygningen til forvaltningssystemet og i sentrale problemstillinger kommer godt med! Detaljkunnskap som artskunnskap og kjennskap til NiN-systemet er også meget praktisk å ha med seg.

Har du noen råd til kommende studenter?

Studer noe du er interessert i, og ikke vær redd for å fordype deg i noe nerdete! Da blir du flink og da får du jobb. Bli med på aktiviteter utenom skoletida, jeg er ganske sikker på at det å ha jobbet i Tuntreet (studentavisa) hjalp meg med å få jobb. Skaff deg et nettverk ved å gå på Samfunnet, og oppsøk kantina på Sørhellinga, hun som jobber i kantina er veldig trivelig!

Published 15. januar 2020 - 15:20 - Updated 20. januar 2020 - 9:09