Jon Krogvold: jobber med vindkraft

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber på konsesjonsavdelingen i NVE på seksjon for energikonsesjoner. Dette innebærer at min seksjon gir eller avslår konsesjonssøknader etter energiloven. I praksis gjelder dette konsesjonssøknader for etablering av vindkraft, fjernvarme eller pilot/testanlegg. Selv jobber jeg med vindkraft og oppfølging av konsesjoner og detaljplaner. Dette innebærer noe reisevirksomhet, men det gjør at man blir godt kjent i Norge og man får vært en del på befaringer i felt. Jeg prioriterer alltid tog når jeg reiser i jobbsammenheng!

Jon Krogvold, master i naturforvaltning

Foto
Privat

I tillegg til ordinær saksbehandling utarbeider og utvikler min seksjon faglig kunnskap om vindkraft. I forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft utarbeidet jeg to fagrapporter; den ene om livssyklusanalyse av vindkraft, den andre om klimavirkningen av vindkraft i det europeiske kraftsystemet.

Å jobbe i NVE krever at man er villig til å videreutvikle sin faglige kompetanse. I konsesjonsprosessen skal alt fra reindrift, fugl, støy og kapasitet i kraftnettet vurderes. Jeg syntes dette er spennende siden det gir en variasjon i arbeidshverdagen. Jobben i NVE er også forenelig med et liv utenom arbeidslivet, så om man liker å pleie hobbyer og fritid er NVE et fint sted å jobbe.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg søkte meg til NMBU mye på grunn av det gode og anerkjente sosiale og faglige miljøet. Det var også viktig for meg stedet jeg skulle studere tilbød mange valgfag da jeg ønsket å lære mye om mange ting. NMBU tilbyr en stor bredde i valgfagene, noe som gjør at man kan skreddersy egen fagsammensetning, og at man dermed sitter igjen med en unik faglig kompetanse. Man kan derfor velge selv om man vil bli spesialist eller generalist. Med valgfag kan man underveis i studiet også spisse kompetansen mot det man har eller får interesse for underveis i studieforløpet.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Det er ingen tvil om at jeg har fått god nytte av fagene jeg tok på NMBU. Som sagt krever jobben i NVE en bred kompetanse, og man må kunne litt om både økonomi, jus, naurforvaltning, fysikk og kjemi. Det er nesten så man blir skreddersydd til å jobbe på konsesjonsavdelinga i NVE, eventuelt som konsulent i utredningsarbeid. Den faglige bredden gjør også at man kan kommunisere godt med både økonomer, jurister og ingeniører, og man egner seg derfor ypperlig som prosjektleder.

Etter at jeg begynte i jobb ble det også tydelig at det man lærer på NMBU er oppdatert kunnskap, noe som betyr at NMBU er fremoverlent for å gjøre studenter klare for arbeidslivet.

Har du noen råd til kommende studenter?

I utgangspunktet mener jeg alle bør etablere en god studierutine med en god fremdriftsplan slik at mann unngår skippertak to uker før eksamen. Fordel innsatsen jevnt over i semesteret istedenfor å legge inn støtet rett før eksamen. Samtidig mener jeg også at alle studenter bør nyte fleksibiliteten studentlivet gir. At man i blant dropper en planlagt lesedag til fordel for en fest/topptur/hyttetur/etc, kommer man aldri i verden til å angre på når studietiden er over og man har fått en jobb fra 8-16.

Jeg anbefaler ingen å studere fordi du må, studer fordi du vil! Velg fag du er nyskjerrig på og som du interesserer deg for. Da får man ofte en mye sterkere motivasjon til å studere, og hverdagen blir mye mer meningsfull. Jeg tror også man mye lettere får seg jobb fordi man har et personlig engasjement til det man driver med.

Published 15. januar 2020 - 14:32 - Updated 15. januar 2020 - 15:16