Karina Gjerde: anbefaler å dra på utveksling

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber som prosjektleder for Villaksens år 2019! Det har vært en veldig spennende og variert jobb med både kreative og utfordrende oppgaver. I villaksens år har vi drevet med mye forskjellig, som eksempelvis å lage en animasjonsfilm med en femteklasse, og en fotoutstilling som har stått rundt omkring i Norge.

I tillegg har vi delt ut midler til foreninger av NJFF og elveeierlag som er medlemmer i Norske Lakseelver som har arrangert ulike aktiviteter, kurs og sosiale arrangement dette året. Jeg har fått reist mye rundt og blitt kjent med masse mennesker som brenner for å ta vare på naturen vår.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg valgte NMBU fordi jeg hadde hørt mye bra om mulighetene for å individuelt tilpasse sitt eget studieløp, gode utvekslingsmuligheter og faglig tyngde. Alt jeg hadde hørt viste seg å stemme veldig bra, og jeg har hatt noen helt fantastiske år som student ved NMBU.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Jeg mener at både naturforvalterstudiet og lektorutdanninga som jeg har tatt ved NMBU har kommet godt med i denne jobben. På NMBU får man en god faglig tyngde på biologi-sida, samtidig som jeg også har fått sosial kompetanse med i bagasjen.

Jeg har også gjennom studiet fått flere spennende deltidsjobb-muligheter underveis i studiet, blant annet som forskningstekniker og med kommunikasjon og markedsføring. Dette er erfaringer som har vært veldig viktige og relevante, både for at jeg fikk jobben jeg er i, men også med å løse opppgavene i jobben jeg er i.

Har du noen råd til kommende studenter?

Si JA! På NMBU er det utrolig mange muligheter for ting å hive seg inn i, være seg i Studentsamfunnet og frivillighet, foreninger og ikke minst kule deltidsjobb-muligheter underveis i studiet.

I tillegg anbefaler jeg alle å legge inn (minst) ett utvekslingsopphold i løpet av studiet. På NMBU er det veldig tilrettelagt for å dra på utveksling, NMBU har mange gode avtaler med universiteter, og du får super oppfølging av studieveilederne med tanke på fagvalg og innpass i studiet ditt.

Mitt siste (og beste råd) er å bli student ved NMBU!

Published 15. januar 2020 - 14:05 - Updated 20. januar 2020 - 9:15