Sunniva Østvik Hage: byplanlegger med et hjerte for bærekraft

Sunniva Østvik Hage

Foto
Privat
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
I min nåværende jobb har jeg hatt ansvar for reguleringsplaner som berører arealer som er regulert til veiformål eller grønnstruktur i Oslo sentrum. Siden jeg er utdannet naturforvalter har jeg særlig hatt ansvar for de planene som berører de grønne arealene i byen, slik som Akerselva miljøpark, offentlige parker, grøntområder eller grøntdrag. Dette er arealer som opplever et stort press på grunn av den store befolkningsveksten og utviklingen som skjer i Oslo.

Det er svært spennende å jobbe med byutvikling fordi jeg får muligheten til å bruke min kunnskap og mitt engasjement til å skape en mer bærekraftig by. Siden Oslo er Norges hovedstad er Oslo ofte en foregangskommune. Utvikling og valg som gjøres i Oslo forplanter seg ofte til andre byer og tettsteder i Norge. I tillegg er Osloregionen Norges hotspot for arter. Det gjør at jeg føler jobben min er ekstra viktig!

I jobben min opplever jeg at jeg har fått mye ansvar og at jeg får utfordret meg selv. Å være student er svært ulikt arbeidslivet. Man er ikke lengre like fri som man var som student, man må sette teoretisk kunnskap ut i praksis og man må lære en hel masse nytt. Fra første dag i jobben min har jeg fått mange oppgaver og hatt en bratt læringskurve. Det er bare å kaste seg ut i det!

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg visste i flere år før jeg startet på NMBU at det var der jeg hørte til. Likevel brukte jeg et par år før jeg følte meg klar til å gå løs på en 5-årig utdannelse. For min egen del er jeg glad jeg ventet et par år før jeg startet på hovedutdannelsen min.

Jeg kontaktet studieveilederne på fakultetet og avtalte et tidspunkt jeg kunne komme innom for en rådgivningstime. Det har jeg aldri angret på. Jeg husker fortsatt mitt første møte med Ås og NMBU. Det var en vakker vårdag i april og alle studentene satt i solveggen utenfor Sørhellinga. Etter rådgivningstimen gikk jeg til Vitenparken, kjøpte en is og satt meg ved andedammen. Jeg følte jeg hadde kommet hjem, og var sikker på at det var naturforvalter jeg ønsket å bli!

Det jeg likte med NMBU var at til tross for at universitetet er et svært bra universitet med et høyt akademisk nivå, så hadde det klart å beholde noe av det nære og personlige som man ofte må til høgskolene for å finne. I tillegg likte jeg godt at universitet hadde et sterkt fokus på miljø, fornybar energi og dyrevelferd. NMBU og Ås er også kjent for å ha et svært godt studiemiljø, noe som var viktig for meg.

 

Sunniva Østvik Hage på jobb i Bymiljøetaten, Oslo kommune

Foto
Torbjørn Hunderne, Naturviterne


Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen ved NMBU har formet meg og utviklet meg på en positiv måte. Jeg har kunnet fordype meg i de fagretningene jeg alltid har likt best, samtidig som noen fag har åpnet dørene til studieretninger jeg ellers aldri ville testet ut.

For eksempel viste jussfagene jeg tok i naturforvalterutdannelsen at det var noe jeg både var god i og også noe jeg syns var svært spennende. Lenge trodde jeg at jeg ville skrive master om store pattedyr, men etter flere juss- og planfag, skjønte jeg at jeg ønsket å spesialisere meg på skjæringspunktet mellom arealplanlegging og naturforvaltning.

Naturforvaltningsmasteren er en svært fleksibel master og du kan spesialisere deg innenfor mange ulike felt. Det er det som er så fint med å være naturforvalter! Man kan enten velge å bli en fagspesialist eller en faggeneralist og i arbeidsmarkedet er det stort behov for begge deler.


Har du noen råd til kommende studenter?
Ikke vær redd for å utfordre deg selv i studietiden! Ta fag du syns virker spennende og gå gjerne din egen vei. Det kan gjøre at du skiller deg ut og gjør studiehverdagen enda morsommere! Jeg gikk tidlig en annen vei enn de fleste andre i min klasse, men det har jeg aldri angret på selv om det føltes skummelt med en gang.

Delta gjerne i studentdemokratiet og sosiale foreninger. Det er fint å kunne vise til verv og engasjement utover studiene. Hittil har ingen av mine arbeidsgivere sett noe særlig på karakterene mine, men de har derimot vært interessert i engasjementet jeg har vist gjennom studietiden. Men: ikke ta på deg verv du ikke ønsker å ha. Pass på å gjøre ting du liker! Det vil gjøre studietiden til et kjært minne du ikke ville vært foruten.

Published 21. januar 2019 - 23:38 - Updated 22. januar 2019 - 10:45