Pernille Giske: Rådgiver i vannforvaltning

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som rådgiver innen vannforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det går ut på å følge opp regelverket i vannforskrifta og forvaltningsplanene som setter økologiske og kjemiske mål for alt vann. Min oppgave er å drive arbeidet framover, møte og veilede kommuner, foreninger og privatpersoner, iverksette og følge opp tiltak, svare på høringer og dra på befaringer. I tillegg jobber fylkeskommunen mye prosjektbasert, noe som gjør at jeg kan fortsette å lære og bruke kompetansen min. Nå jobber vi med et sjøørretprosjekt!

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
På Høgskulen i Sogn og Fjordane tok jeg en bachelor i fornybar energi. Da jeg var ferdig, var det ikke et tilbud om å gå videre på en mastergrad der. Det var derfor naturlig å søke meg videre til en større skole med et bredere utvalg av emner og gode fagmiljø. I tillegg hadde interessen min forandret seg, og jeg hadde et ønske om å ta en mastergrad som kunne gi meg mulighet til å lære mer om og jobbe med temaer som natur, miljø, vern og økologi.

Med interessen min for natur og friluftsliv ble summen av alt dette at valget falt på naturforvaltning på NMBU.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Fagene jeg tok på NMBU har gitt meg en solid plattform jeg kan bruke i jobben og på fritida. Utdanninga har gitt meg innsikt i politikk- og samfunnsspørsmål, og det er gøy å ha kunnskap om miljøet vi lever i, maten vi får i oss og naturen jeg går på tur i.

I tillegg ga utdanninga meg et nettverk av medstudenter, forelesere og gjesteforelesere som jeg har hatt nytte av som ny i en jobb. Det at jeg i stor grad kunne velge fagkombinasjon og antall studiepoeng på NMBU gjør at jeg kan søke på et bredt utvalg av jobber innen natur- og miljøforvaltning. Studiet har også gitt meg evnen til å vurdere kunnskap og videreformidle informasjon. NMBU har et godt rykte utad, og mange arbeidsgivere ønsker kandidater herfra.

Har du noen råd til kommende studenter?
Tenk på skolegangen og emnene som en verktøykasse du kan ta i bruk når du skal i jobb. Dette gjelder både den faglige kunnskapen du får, men også samarbeid, skrivetrening, prosjektbasert arbeid og læringsevne. Utnytt det at du er i en læringssituasjon: still spørsmål, vær nysgjerrig og ikke si deg fornøyd før du har forstått det!

Ta kontakt med studieveileder og forhør deg om hvilke fag som er nyttig å ha på jobbmarkedet. Prøv å gjør noe relevant på fritida: vær frivillig i en fagforening, publiser en fagartikkel du har skrevet eller jobb som lab-assistent. Og sist: begynn å søk jobb før du er ferdig med studiene. Det tar lang tid å blir god på å skrive jobbsøknader! Gå på jobbsøkerkurs og bruk Karrieresenteret til NMBU.

Published 21. januar 2019 - 23:30 - Updated 21. januar 2019 - 23:30