Ida Kessel Nordgård: arktisk havforvaltning

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som rådgiver ved Norsk Polarinstitutt, der jeg er involvert i en del forskjellige prosesser. Det aller meste handler om havforvaltning i Arktis og Antarktis. I 2020 skal det komme ny revidert forvaltningsplan for Barentshavet, så  for tiden er det mye jobb i forbindelse med dét. Jeg er også involvert i vårt samarbeid med Russland om forvaltning av Barentshavet, arbeidet rundt norsk myndighetsutøvelse i Antarktis og forvaltning av Bouvetøya. Mye å sette seg inn i, men veldig spennende og variert!

Ida Kessel Nordgård, master i naturforvaltning

Foto
Ida Bordi Stene

Hvorfor valgte du NMBU?
Jeg valgte å studere ved NMBU fordi jobbene jeg var interessert i stort sett handlet om forvaltning. Jeg har også venner som har tatt master i naturforvaltning ved NMBU og snakket pent om fagene, så det var ikke noe særlig tvil om at det var det beste stedet for meg å bygge på min forvaltningskompetanse.

Hvilken nytte har du hatt av studiene dine?
God nytte av flere av forvaltningsfagene, samt jus-fagene miljørett og plan- og bygningsrett, som kan brukes i mange flere situasjoner enn man tenker seg før man har tatt faget.

Noen råd til kommende studenter?
Tenk over hva slags jobb du kunne tenke deg og les stillingsutlysninger til stillinger du synes virker spennende. Se på kvalifikasjonskravet i annonsene og finn ut om det er noe som går igjen. Kanskje det finnes en utdanning som gir deg akkurat det som gjør deg til en perfekt søker på stillingene, og da er det bare å søke!

Published 21. august 2018 - 7:40 - Updated 21. august 2018 - 7:40