Magnus Nygård: Daglig leder ved våtmarkssenter

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb? 
I Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) arbeider jeg blant annet med prosjektledelse, skjøtsel, naturrestaurering, kartlegging, overvåking og naturveiledning. DNV er et lite selskap, så variasjonen i arbeidsoppgaver er meget stor. Noe av årets feltsesong er blitt brukt til å restaurere myr, prosjektledelse på en NiN kartleggingspakke, prosjekt på myrrestaurering med hensyn til flomdemping.

Arbeidshverdagen er hekstisk i sommerhalvåret, og i vinterhalvåret går tiden med til å skaffe nye prosjekter, sikre finansiering til DNV, samt skrive rapporter fra utførte og pågående prosjekter. 

Hvorfor valgte du NMBU? 
Valget falt på NMBU siden valgmulighetene innenfor hver studierettning er så stor. Med mulighet til å velge fag fra flere institutter, og med mange frie studiepoeng kan man tilpasse bachelor- og mastergraden etter eget ønske. Jeg har alltid hatt en interesse for natur, noe som gjorde at valget falt på naturforvaltning. 

Magnus Nygård (mastergrad i naturforvaltning) daglig leder ved Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As.
Magnus Nygård (mastergrad i naturforvaltning) daglig leder ved Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As.
Foto
Privat

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen din?
Utdanningen fra NMBU har vært svært nyttig. Med mange fag innenfor mange forskjellige rettninger, har jeg blitt godt forbredet på en variert arbeidshverdag. Fagene vegetasjonskartlegging, viltforvaltning, fiskeforvaltning og innføring i naturforvaltning har alle kommet godt med i min nåværende jobb, og bidratt til en lærerik studiehverdag. 

Har du noen råd til kommende studenter? 
Mange selskaper er avhengig av prosjekter for å finansiere arbeidsplasser, derfor er det nyttig å jobbe hardt på de mange semesterooppgavene, disse gir deg veldig god skrivetrening. Mange arbeidsgivere trenger også kreative og nyskapende ansatte for å stadig kunne utarbeide nye prosjekter.
Ikke undervurder rådet alle gir om å bygge nettverk, dette er ofte den enkleste veien inn i arbeidslivet. Benytt fagpersoner i ulike bedrifter og instutisjoner når du skriver oppgaver, da dette vil gjøre deg bedre kjent med arbeidshverdagen til andre og bidra til nye kontakter. 

Published 27. oktober 2016 - 22:51 - Updated 29. juni 2017 - 13:21