Morten Meland: Rådgiver i viltforvaltning

Morten Meland, master i naturforvaltning, viltforvalter i Faun

Morten Meland, master i naturforvaltning, viltforvalter i Faun

Foto
Privat

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg har hovedansvaret innenfor fagområdet viltforvaltning i Faun Naturforvaltning AS. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet utarbeiding av fagrapporter med vurdering av bestandsestimat og beiteressurser for hjortevilt, aldersanalyser av hjortevilt og kartlegging av vilt.
I tillegg bistår jeg i ulike prosjekt knyttet til forvaltning av ferskvannsfisk ved behov, for eksempel elektrofiske og prøvefiske. Arbeidshverdagen er variert og fleksibel, men også sesongavhengig. Store deler av barmarksesongen blir brukt ute i felt på ulike prosjekt/oppdrag mens vinterhalvåret går til kontor- og laboratoriearbeid.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Mitt utgangspunkt som ivrig jeger og friluftsmann gjorde at studier ved NMBU utpekte seg som et naturlig førstevalg. På forhånd hadde jeg dessuten hørt mye positivt om studentmiljøet ved Ås.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen ved NMBU har gitt meg en bred kompetanse innenfor en rekke fagfelt og med solid faglig forankring. Fagkombinasjonene på naturforvalterstudiet har dessuten gjort at jeg er kvalifisert til rekke ulike stillinger og arbeidsoppgaver i arbeidslivet. Min fagfordypning innenfor forvaltning av vilt og ferskvannsfisk har dessuten gitt meg et godt faglig grunnlag for min nåværende jobb i Faun.

Har du noen råd til kommende studenter? 
Skaff deg en relevant sommerjobb! Husk at praksis fra arbeidslivet i alle tilfeller er mer nyttig enn uendelig mange timer på lesesalen. Vær derfor ikke redde for å ta direkte kontakt med en potensiell arbeidsgiver - gjerne i form av en åpen søknad. Jeg hadde selv sommerjobb i Faun i løpet av studietida - noe som viste seg å være en god investering.

Published 17. oktober 2016 - 10:32 - Updated 29. juni 2017 - 13:53