Nikoline Dybsand: Forsker på viltturisme

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Etter studiene var jeg så heldig at jeg fikk muligheten til å fordype meg videre i Naturbasert Reiseliv gjennom en treårig stilling som PHD-stipendiat på NMBU. Hovedtemaet for PHD-prosjektet mitt er Wildlife Tourism, og turistene som deltar i aktiviteter som befinner seg i denne nisjen. Jobben er en kombinasjon av kurs, konferanser, undervisning og egen forskning, noe som gjør arbeidsoppgavene spennende og varierte. Det har blitt mye reising med jobben allerede, noe jeg trives veldig godt med. Som PHD-stipendiat på NMBU er jeg en del av et spennende internasjonalt miljø, både på MINA og på NMBU generelt.

Nikoline Hambro Dybsand, ph.d.-kandidat, MINA

Foto
Håkon Sparre

Jeg samarbeider også mye med det større prosjektet BIOTOUR, som utforsker nøkkelbetingelsene for videreutvikling av naturbasert reiseliv i norsk bioøkonomi. Gjennom dette prosjektet har jeg fått møte flere dyktige forskere fra NMBU og 8 andre universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Dette har vært veldig lærerikt, spennende og nyttig.

Det er også mulig å dra på utveksling som PHD-stipendiat, og i 2019 planlegger jeg å besøke Colorado State University i USA. Dette blir enda en mulighet til å lære av andre dyktige forskere, denne gangen innenfor feltet Human Dimensions of Natural Resources. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med jobben min så langt, og trives godt med å forske videre på naturbasert reiseliv.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg hadde et ønske om å studere reiseliv, samtidig som jeg trives veldig godt ute i naturen. Naturen er også ekstra relevant for norsk reiseliv, fordi det er nettopp naturen turister besøker Norge for å oppleve. Masteren var en mulighet til å lære mer om ikke bare reiseliv, men også naturforvaltning og planlegging.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Siden jobben min på mange måter bygger videre på masteren min fra NMBU, har jeg definitivt hatt nytte av utdanningen min - både da jeg søkte jobber, og i arbeidsoppgavene jeg har på jobb i dag.

Fra Nikolines feltarbeid.

Foto
Stian Stensland

Har du noen råd til kommende studenter?

Jeg tror det er veldig viktig å vise at man engasjerer seg i studietiden, og det er en grunn til at dette er et råd som går igjen. Jeg var aktiv i både Ås og Vestby Røde kors og linjeforeningen for naturbasert reiseliv da jeg studerte, men man kan engasjere seg på mange forskjellige måter og det er lurt å gjøre noe man trives med. Det finnes utrolig mange lag og foreninger på NMBU og i resten av Ås, så det bør være mulig å finne noe som passer for de aller fleste. Vervene jeg hadde i foreningene jeg var med i var et pluss både da jeg søkte jobber, og da jeg søkte stipend for å dra på utveksling til USA.

En annen ting som virkelig har hjulpet meg er at jeg hadde en relevant sommerjobb da jeg tok masteren min. Jeg var sommervikar på Hardangervidda Nasjonalparkssenter begge årene jeg studerte naturbasert reiseliv, og har fortsatt god kontakt med dem i dag. Sommerjobben hos dem var også et stort pluss da jeg søkte fulltidsjobber.

Published 15. januar 2020 - 11:04 - Updated 26. januar 2020 - 22:38