Silje Utne Bjørke

Silje Utne Bjørke (master i naturbasert reiseliv)

Foto
Privat
Silje Utne Bjørke jobber som rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune i plan- og miljøseksjonen. 

Kan du fortelle litt om jobben som rådgiver i fylkeskommunen:
Arbeidsoppgavene omfatter behandling av enkeltsaker og kommunale reguleringsplaner ved oppstart og offentlig ettersyn. Formålet er å ivareta regionale og nasjonale interesser i planene. Sentrale interesser for fylkeskommunen ved behandling av planer er blant annet klimahensyn, allmennhetens friluftsinteresser, forvaltning av strandsonen og stedsutvikling. Enkelte av sakene må behandles politisk, og jobben omfatter også forberedelse av saksfremlegg. I tillegg bistår man kommunene med planfaglig veiledning etter plan- og bygningsloven.

Jobben gir en god oversikt over hva som skjer i hele regionen, og det er spennende å følge utviklingen i flere kommuner samtidig. Fylkeskommunen går en spennende tid i møte med blant annet sammenslåingsprosess (Agderfylket) og Stortingets behandling av regionreformen som kan gi flere spennende oppgaver til det regionale forvaltningsnivået.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Interessen for naturen og "det grønne" ble avgjørende for meg ved valg av studiested. Jeg hadde også hørt mye bra om studentmiljøet på Ås.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen min fra NMBU har gitt med en svært bred innsikt innenfor ulike fagfelt og problemstillinger man møter i arbeidslivet. Jeg synes spesielt at kombinasjonen med kunnskap innen naturforvaltning, naturbasert reiseliv, økonomi og innovasjon er svært nyttig. Norges raskt voksende reiselivsnæring byr på utfordringer, og det er en fordel å kunne se utfordringer knyttet til vern og bruk av arealer i sammenheng. Den faglig brede utdanningen fra Ås gjør at man er kvalifisert til mange ulike stillinger, både i det offentlige og private.

Har du noen råd til kommende studenter?
Ta fag som du synes er spennende og kunne tenke deg å jobbe med! Prøv å få verv/sommerjobber som er relevante for utdanningen. Dette gir deg en innsikt i hva slags jobber som venter, samt at det gjør det enklere å få jobb etter endt utdanning. Husk å ha det litt gøy utenom lesesalen også! Du vil møte mange "Åsfolk" ute i arbeidslivet, og bekjentskaper kommer godt med.

Silje Utne Bjørke (master i naturbasert reiseliv)

Foto
Privat

Published 12. juli 2018 - 16:38 - Updated 12. juli 2018 - 17:04