Amund - får folk til å velge en grønnere jobbreise

Amund Hagen Kristiansen

Foto
Privat
Kan du fortelle litt om jobben som prosjektleder i Framtiden i våre hender Nord?
Mitt arbeidsområde er først og fremst innen Grønn mobilitet i Tromsø, men jeg bidrar også med tanker, ideer og utvikling av FIVH-satsninger i Nord-Norge. Grønn mobilitet handler om å få flere til å la bilen stå, gjennom tett samarbeid med bedrifter i Tromsø. Få innfartsårer til Tromsøya og økende befolkning gjør at reisemønsteret til folk må endres for å unngå bilkøer. Mobilitetsrådgivning er egentlig et nytt felt, spesielt i Tromsø, så veien blir litt til mens vi går. Prosjektet er støttet av Fylkeskommunen gjennom belønningsordningen.
Det handler mye om å skape positive kampanjer for bedriftene som påvirker flere til å velge en grønnere jobbreise. Som prosjektleder må jeg finne på løsninger for å gjøre sykkel, buss og gange mer interessant for bedrifter, jeg må påvirke lokale politikere til å prioritere myke trafikanter og være aktiv i media for å få fokus på gode alternativer til en framtidig by med renere luft. Framtiden i våre hender er Norges største miljøorganisasjon, med 28000 medlemmer. De jobber med mange viktige miljøsaker, som jeg brenner for. I arbeidet med organisasjonen er det spennende å se på hvordan vi kan påvirke politikere, selskaper og folk flest til å ta miljøutfordringer på alvor.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Kort fortalt ønsket jeg å studere videre, og ville gjerne kombinere min bachelor i utmarksforvaltning med noe reiselivsrelatert. Da var 2-årig master i naturbasert reiseliv spot on. Etter 3 år i Steinkjer på Høgskolen i Nord-Trøndelag var jeg klar for en periode på Østlandet. De fleste jeg har vokst opp med som har valgt videreutdanning havner på NMBU, og mulighetene er veldig mange på dette universitetet.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen gir egentlig mange ulike muligheter sånn jeg ser det. Man kan velge litt den fagretningen man ønsker, og får samtidig en basisutdanning som kan brukes til mye forskjellig. Kombinasjonen med en bachelorgrad fra før gir også en unik kompetanse for dine interesser. Mange på studiet kom med helt ulike utdanninger og interesser.
Studier og utdanning handler ikke bare om fagretning, men vel så mye om møte med nye mennesker, andre kulturer og inspirasjonen fra de man blir kjent med underveis. Jeg anbefaler sterkt å ta et semester i utlandet. Det er de gode til å tilrettelegge for på NMBU.
Jeg er også veldig glad for at man som student har stor frihet til å forme sine egne semesterprogram. Jeg valgte å gå Norge på langs på ski et semester. Det ga ingen studiepoeng, og travel studiejobb våren etter. Likevel var det et utrolig semester hvor jeg lærte mye om meg selv og landet vi bor i.

Har du noen råd til kommende studenter?
Velg alltid den veien du brenner for, kraften innenifra er viktigere og sterkere enn å gjøre det «noen» sier er lurt. Velger du fagområder som interesserer deg, vil du sannsynligvis også jobbe bedre med faget. Noen litt slitsomme fag må du ta underveis, og da anbefaler jeg deg å jobbe jevnt med disse.
Husk at studietida handler om å lære seg livet og livet er så mye mer enn jobb og fag. Kom deg ut på samfunnet og meld deg inn i en gruppe, lag eller forening. Det finnes hundrevis av lag med mye moro på NMBU. Ha det gøy, vær modig og tre ut av komfortsona når noe blir litt skummelt. Du lander alltid og kommer til å lære mye av det.

Published 8. november 2017 - 9:28 - Updated 8. november 2017 - 9:30