Doktorgrad på naturbasert reiseliv

Kan du fortelle litt om jobben din?
Jeg jobber i dag som PhD-stipendiat ved NORD Universitet. Her har jeg jobbet siden våren 2015. Å være phd-stipendiat kan minne litt om å være master-student. Tittel på prosjekt mitt er «Hvordan jobbe systematisk med innovasjon i naturbaserte reiselivsbedrifter». Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om innovasjon, kunnskap og samskaping i naturbaserte reiselivsbedrifter. Gjennom prosjektet vil jeg undersøke hvordan disse bedriftene kan arbeide systematisk for å utvikle bedre produkter. Her fokuserer jeg på opplevelsesdesign, systematisk bruk av testing og kvalitetssystemutvikling. Innovasjon innen naturbasert reiseliv er et veldig spennende tema, og gjennom datainnsamlingen får jeg mulighet til å teste mange opplevelser, samt delta aktivt i utviklingen av nye. Dette har blant annet ført meg til Vesterålen for havkajakkpadling og ørnesafari, til Andenes på hvalsafari, til Svolvær for nor nordlyssafari og toppturer.   

Tidligere masterstudent i naturbasert reiseliv, Esten Skullerud, på isklatring.

Tidligere masterstudent i naturbasert reiseliv, Esten Skullerud, på isklatring.

Foto
Privat
Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg har fra tidligere en bachelor i friluftsliv og kroppsøving. Dette var en svært praktisk utdannelse som ga meg mye verdifull kunnskap og erfaring. Etter å ha jobbet et par år etter fullført bachelor følte jeg at jeg trengte et sterkere teoretisk fundament i utdannelsen min. Selv om det mest naturlige var å utvide bacheloren til en faglærerutdanning, eller en master i kroppsøving falt valget på Ås og Naturbasert reiseliv. Grunnen til dette var at jeg følte jobben som lærer ikke passet meg optimalt. Misforstå meg rett, jeg liker veldig godt å jobbe med mennesker, men som lærer på mellomtrinnet kjente jeg at det var et yrke som slet meg ut. Dette gjorde at jeg vrei meg ut av læreryrket, og inn i mot reiseliv. I mitt hode så jeg for meg at dette skulle bli en solid utdanning med et praktisk og et mer teoretisk fundament.  

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
I etterkant av utdanningen har jeg vært heldig å få jobbe med mye variert og spennende oppgaver. Takket være utdanningen på NMBU har jeg følt meg kompetent til å løse disse oppgavene. Jeg har fått prøvd meg som prosjektleder i et bedriftsnettverk, pusla litt med en egen bedrift, tatt forskjellige konsulentoppdrag i tilknytting til reiselivsutvikling, jobbet på nasjonalparksenter og jobbet for utmarkslag med mål om å utvikle reiseliv på bakgrunn av naturresurser. I 2015 ble jeg ansatt som PhD-stipendiat ved NORD Universitet på bakgrunn av masteren jeg har fra NMBU. Dette har snudd opp-ned på livet mitt, og jeg har fått noen karrieremuligheter jeg aldri hadde sett for meg tidligere. 

Har du noen råd til kommende studenter?
Mastergradprogrammet «Naturbasert Reiseliv» på NMBU ser ut til å bli bedre år for år, og det dukker stadig opp spennende fag. Tenk smart når du skal velge masteroppgave. For min del var veileder og tanken på at noen hadde bruk for oppgaven i etterkant motiverende faktorer. Ikke vær redd for å hoppe på dette toget og ta en litt annerledes utdannelse. La gjerne jobb-mulighetene bestemme hvor du reiser etter endte studier og ikke vær redd for å flytte til utkantdeler av Norge om jobben er spennende. Tenk heller ikke så mye på lønn og penger i starten, for mange av jobbene du kan ende opp med betaler kanskje mer i opplevelser enn i penger – men igjen er dette et godt utgangspunkt for livskvalitet. 

 

 

Published 8. April 2016 - 16:10 - Updated 3. juli 2017 - 13:08