Ole Gunnar Skinnes: selvstendig næringsdrivende

Kan du fortelle litt om jobben din?
Jobben min er utrolig variert. Med utgangspunktet som gårdbruker og bonde krever dette en del tid og arbeid, men gir også mye fleksibilitet. Gården består av 100daa jord og 5000daa skog. Skogen gir et godt grunnlag for jaktutleie og jaktguideing, og til høsten kommer samme gjengen 4. året på rad for å jakte elg og hjort med guider og tilrettelagt lunsj i felt. 

Krødsherad, byga jeg bor i ligger langs Krøderfjorden under Norefjell og byr på mange muligheter. Så langt har det blitt paintballbane i tilknyttning til gården, samt at jeg arrangerer aktiviteter for grupper både på fjellet og i bygda, på gården og ute hos de aktuelle konferansestedene. Planen fremover er å utvikle området rundt gården videre og spesiellt med tanke på klatremulighetene som er på eiendommen. Fjorden gir også mange muligheter og i skrivende stund har jeg invistert i en RIB for fjordsafari samt andre vannaktiviteter og vil tilby dette så snart jeg får alle papirene i orden (omfattende DL5 fridistskipper sertifikat). Vi er også en gjeng som har startet opp en festival i bydga. Festivalens kjerneverdier er knyttet til aktivitet og opplevelser og er under stadig utvikling. Sjekk ut Kryllingsprell 2015 ;)

I området jeg tilbyr aktiviteter er det svært lite konkurranse i dette markedet, noe som gjør at det er lett å få inpass. Det er imidlertid ikke en fulltidsjobb, og mye kan fortsatt gjøres gjennom markedsføring og innsalg. Jeg har et godt sammarbeid med konferanse og overnattingsbedriftene i bygda og på fjellet og ser at dette er et kundegruppe som fort gir et visst volum og omsetning. Ellers er det sommerstid mye utdrikkingslag, og også her kan tilbudet spisses bedre mot nettopp denne kundegruppen. 

I perioder med lite aktiviteter bruker må man forsøke og tjene penger på andre måter. Man må være villig til å ta lite relevante jobber for å få økonomien til å gå rundt. Snøbrøyting, hyttetakmåking, maling og brønnboring er eksempler som kan gi gode penger i det korte bildet. Så kan utviklingen og omsetningen på aktivitetesfronten komme sakte men sikkert etterhvert. 

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Med en gitt boligsituasjon på en relativt liten gård i ei relativt liten bygd var ikke valget vanskelig. Gården gir både muligheter og begrensinger, og tankene om å bli ingeniør og studere i Kongsberg ble lagt på hylla da gårdskjøpet ble realitet. Bygda har også et stort urealisert potensialet som det er liten vilje til å utforske hos ander. Noen må være pioner i egen bygd, når andre næringer stadig forsvinner til byene. Krødsherad er også såpass sentralt at potensiell kundegruppe er enorm bare produktet holder god kvalitet. 

NMBU er også kjent for et godt studentmiljø, noe jeg i ettertid kan skrive under på. Det er lett å finne venner og tilhørighet i diverse foreninger. Engasjement i Samfunnstyret og linjeforeniger er også god erfaring å ta med seg. NMBU har også et bredt spekter av studiemuligheter, noe jeg satte pris på ved å velge diverse jord og skogfag inn i en økonomi bachelorgrad og en reiseliv mastergrad. 

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen har gitt meg et grunnlag og verktøy for å vurdere hva man bør satse på og hva som kanskje ikke er interessant. Gjennom en spennede masteroppgave med utgangspunkt i utvikling på egen gård fikk jeg også utredet mye i forhold til hvordan jeg skulle angripe utviklingen av gården og området til et reiselivsprodukt. Utdanningen har også gitt meg et stort nettverk av med venner og bekjente innenfor samme yrkesgruppe, som jeg etterhvert ser kan bli sammarbeidsparnere på forskjellige plan. Gjennom studiet hadde vi også flere spennede studieturer hvor man fikk se hvordan til var utviklet andre steder. Dette gav god inspirasjon og godt samhold. 

Har du noen råd til kommende studenter?
Velg emmner du interesserer deg for. Bruk studiet til å tilegne deg kunskap og det du føler du behøver. I mitt vedkommende var ikke nasjonalparkforvalting det mest relevante, men det var uansett spennende og se hvordan de etterhvert også i slike områder kan legge fysisk tilrette for økt bruk. Finn en masteroppgave som sparker deg ut i arbeidslivet! Våg og satse, og tenkt langsiktig. 

www.greenseløst.no

Ole Gunnar Skinnes, master i naturbasert reiseliv

Ole Gunnar Skinnes, master i naturbasert reiseliv

Foto
Privat

Published 15. mai 2015 - 15:53 - Updated 3. juli 2017 - 13:31