Åse Helene Vrålstad - på naturens side i Veidekke

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber i Veidekke som miljørådgiver/prosjektingeniør innenfor ytre miljø. Siden jeg startet, har jeg jobbet på et miljøoppryddingsprosjekt på Vallø i Tønsberg. Jobben her består i opprydding av forurenset grunn etter mange års oljeraffinerivirksomhet. Mine oppgaver på dette prosjektet er varierende og omfatter en god del feltarbeid, prøvetaking av jord og vann. I tillegg har vi et eget laboratorium hvor vi utfører enkelte analyser.

Utenom felt er de mye oppfølging av resultater, rapportskriving, dokumentasjon og sørge for at vi overholder kontrakts-krav og holder oss innenfor gjeldende lovverk til enhver tid som omhandler ytre miljø. Etter dette prosjektet skal jeg jobbe på et stort tunnelprosjekt. Her er det også mye strenge miljøkrav som skal følges opp til enhver tid og vannrensing er et stort fokus.

Så vil jeg nevne at entreprenørbransjen var ikke noen jeg hadde tenkt på som en aktuell arbeidsplass når jeg var student, men det var fordi jeg ikke visste så mye om det. Her er det et hav av muligheter når det kommer til miljøarbeid og bransjen trenger kompetansen vår.

Det er givende å kunne bidra til gode miljøløsninger. Entreprenørbransjen er i en utvikling der de må ha mer fokus på miljø enn tidligere samtidig som viljen er der. Det er gode nyheter for oss som har valgt en miljørettet utdanning.

Åse Helene Vrålstad på jobb for Veidekke. Vannprøvetaking i Oslofjorden og Valløfjorden med sin gode hjelper.

Foto
Privat

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Det var egentlig litt ved en tilfeldighet at jeg startet å studere ved NMBU. Jeg startet å studere ved Universitetet i Bergen og hadde i utgangspunktet lyst til å fortsette der på marin biologi. Jeg hadde en god venninne i Bergen som skulle studere ved NMBU og hun mente jeg burde sjekke ut litt om universitetet i Ås, fordi det ville passe meg godt. Og det hadde hun helt rett i. Jeg har vokst opp med hest og friluftsliv som mine store interesser og da jeg så at NMBU hadde en egen stall (!) på campus var jeg ikke så vanskelig å overtale. Her endte jeg også opp med å jobbe som stallmester i 3 år og hadde mye glede av å kunne løpe mellom stallen og forelesninger.

Etter et årsstudium i Bergen i naturvitenskapelige fag hadde jeg også bestemt meg for å studere videre innen naturvitenskapelig retning, selv om jeg ikke visste helt spesifikt hvilken retning jeg ville ta. Bachelorprogrammet i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier virket veldig spennende. En fin kombinasjon av fagområder, samtidig som det var stor grad av frihet til å velge fag etter første året. Siden det var et internasjonalt studieprogram foregikk alt på engelsk, som jeg anså som veldig nyttig.

I løpet av bachelorgraden ble veien videre lett for min del, da jeg var sikker på at masteroppgaven måtte bli innenfor miljø og naturressurser. Det endte da med en master i limnologi- og ferskvannsressurser.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen ved NMBU?

Det å kunne kombinere ulike fagfelter har for meg vært veldig nyttig. Det er kanskje noe av det viktigste man møter i arbeidslivet, det å jobbe på tvers av mange ulike fagfelter. I Veidekkes miljøavdeling kommer alle fra en miljøvitenskapelig bakgrunn, men med ulike spesialiseringer. Da kan det være nyttig å ha med seg fag fra litt ulike retninger innenfor miljøstudier.

Dersom jeg skulle startet på master i dag med de erfaringene jeg nå har, hadde jeg valgt å fordype meg litt mer i kjemi. Det tror jeg kan være til hjelp både i studietiden, men også i arbeidslivet. Ellers må jeg si at det å engasjere seg i noen verv kan være nyttig. Stallmestervervet var for min del nyttig, da man må strukturere studier ved siden av mye annet praktisk/administrativt arbeid. Jeg tror også at dette kan være positivt når man er nyutdannet og jobbsøker.

Har du noen råd til kommende studenter?

En ting jeg selv skulle ønske jeg gjorde tidligere i studieløpet mitt var å snakke mer med tidligere studenter. Her kan man få masse nyttige tips og erfaringer. Her mener jeg også at universitetet bør være med å tilrettelegge slik at det er enkelt for nye studenter å komme i kontakt med studenter som har kommet lengre i studieløpet sitt.

Ellers må jeg nevne utveksling. Jeg valgte å ta det ene semesteret på mastergraden i Alaska, og slikt angrer man aldri på. Det er forholdsvis enkelt å dra på utveksling når du er student, det kan gjøre utslag i en jobbsøkerperiode og man lærer mye av det. Også er det jo Alaska da! I tillegg har jeg vært heldig å kunne dra på feltkurs til både India og Tanzania. Detter anbefaler jeg å gjøre dersom det passer med fagene man skal ta. Dessuten er det ikke like enkelt å gjennomføre 2-6 måneder i utlandet når man først er ute i jobb.

Når det kommer til jobbsøking så kan det være en krevende prosess, man skal ha gode søknader, være forberedt til intervjuer og tåle noen nederlag. Karrieresenteret på NMBU tilbyr hjelp til søknadsskriving og intervjutrening, dette anbefaler jeg å bruke. Å være forberedt på ulike type spørsmål i en intervjusetting kan gjøre en forskjell. I tillegg er det viktig å huske på når man søker jobb og evt. får intervju at det er ikke bare arbeidsgiver som skal ha utspørring og finne den rette kandidaten, det går begge veier. Det er like mye jobbsøkeren selv som skal finne ut om dette kan være en aktuell arbeidsplass.

 

 

Published 18. november 2019 - 14:33 - Updated 23. juni 2020 - 17:58