Marte Flatla: miljørådgiver i Veidekke

Marte Flatla

Foto
Privat

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber som miljørådgiver/prosjektingeniør i Veidekke, hvor jeg for tiden jobber med et stort byggeprosjekt i Vika. Her følger jeg opp ytre miljø og BREEAM, som innebærer blant annet oppfølging av forurenset grunn, avfallshåndtering og vannhåndtering (kontroll og drift av renseanlegg som renser alt anleggsvann), spørsmål tilknyttet fossilfri byggeplass, kontrollering av alt av materialer som skal benyttes i bygget opp mot miljøkrav, BREEAM-dokumentasjon og praktisk oppfølging av den biten.

I tillegg jobber jeg tett opp mot riveavdelingen hvor jeg blant annet kartlegger helse- og miljøfarlige stoffer og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelser for bygg som skal rives, og bistår underveis i forskjellige riveprosjekter med supplerende prøvetaking, avfallshåndtering og håndtering av betongavfall. Forurenset grunn er også et viktig område vi jobber med på avdelingen, og vi får ofte oppdrag om å gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser med prøvetaking av mulig forurenset grunn og utarbeidelse av en tiltaksplan.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg har vokst opp med ei søster og en fetter som studerte på Ås før meg, og gjennom de gode ryktene som ble spredd fra dem var det ingen tvil om hvor jeg ville studere. Og det slo overhodet ikke feil. Som student på Ås har man mulighet til å ta del i et utrolig godt studentmiljø, samtidig som de forskjellige fakultetene har faglig tyngde og inspirerende forelesere. Mye av grunnen til at jeg valgte å ta bachelorgrad i miljø og naturressurser var nettopp det at studiet er såpass tverrfaglig og det er lagt opp til at man kan velge mellom mange ulike fag underveis i studieløpet. Det er også stor vekt på praktiske fag gjennom ulike feltkurs og laboratorieøvelser, i tillegg til de teoretiske fagene. Jeg likte meg såpass godt på MINA og NMBU generelt at jeg valgte å fortsette med mastergrad. Som masterstudent med spesialisering i kvartærgeologi var det naturlig å ta et semester og sommerfeltkurs på Svalbard, noe som var en utrolig spennende opplevelse og anbefales på det sterkeste. Der får man ta del i et sterkt fagmiljø samtidig som man kommer tett på naturen.

Marte Flatla på jobb i Veidekke snakker om prosjektet til minister Ola Elvestuen.

Foto
Privat

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Den tverrfaglige kunnskapen man får ved å studere miljø og naturressurser er gull verdt, samtidig som den praktiske tilnærmingen gjennom de ulike feltkursene er god erfaring å ha. Man får også et stort nettverk ved å studere på NMBU generelt, som man kan dra god nytte av i arbeidslivet!
Har du noen råd til kommende studenter?

Bo på Ås og engasjer dere i studentmiljøet gjennom studietida, enten det er i en linjeforening eller en helt annen sosial forening! Det å være en del av sosial forening (Åsblæst’n i mitt tilfelle) gav meg utrolig mye de fem årene jeg studerte. Og dersom du går miljø og naturressurser og tviler på om man du jobb – ikke fortvil! Det blir stadig større miljøkrav i alle utbyggings- og anleggsprosjekter, og det kreves miljørådgivere i så å si alle bedrifter. Dersom man sper på med noen byggfag, THT-emner, GIS og gjerne litt mer kjemi, da har man et svært godt grunnlag for å blant annet kunne jobbe som miljørådgiver. Om man samtidig klarer å skaffe seg sommerjobb f.eks. i et konsultenselskap eller entreprenørfirma, eller å skrive mastergrad i samarbeid med en slik bedrift, er man veldig godt rustet til arbeidslivet!

Published 20. oktober 2019 - 21:21 - Updated 23. juni 2020 - 17:58