Elisabeth Fremming: arbeider for bedre vannkvalitet

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg skriver og følger opp handlingsplan for spredt avløp. I tillegg sitter jeg i avløpsgruppa i vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget. Jeg er også prosjektleder på mindre VA-prosjekter, ansvarlig for rapportering til BedreVANN - et verktøy som måler og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene.

Elisabeth Fremming på jobb.

Foto
Privat
Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg hadde hørt at det var godt miljø. I tillegg er det ,ulig å sette sammen fag og dermed få unik kompetanse på tvers av fagfelt. Det var også en fordel at det var mulig å tilpasse studiene med en del jobbing ved siden av.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Grunnet min brede faglige bakgrunn fra NMBU kan jeg jobbe på tvers av flere fagfelt og bidra med både teknisk og miljø-faglig kompetanse.

Har du noen råd til kommende studenter?

Velg de valgfrie emnene med omhu da en veloverveid kombinasjon av disse kan gi et fortrinn i jobbsøkingen.

Published 16. oktober 2019 - 23:01 - Updated 16. oktober 2019 - 23:04