Lina Bøe - Miljøgeolog

Lina Bøe

Foto
Elisabeth Herabakke, Multiconsult Norge
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som miljøgeolog i Multiconsult, hovedsakelig med naturlig og menneskeskapt forurensning i jord, sediment, vann og berggrunn. Dette er en konsulentjobb, hvor vi tilbyr ulike aktører fagkunnskap i situasjoner som lover eller standarder krever at de utfører på riktig måte.

Når det skal gjøres inngrep i naturen, for eksempel bygges hus og veier, må for eksempel mulig forurensning eller før-tilstand i miljøet kartlegges. Det kan være nødvendig å beskrive tiltak som gjør at en eventuell forurensningssituasjon håndteres trygt, eller for å hindre at kvaliteten på vann og jordsmonn forringes. Vi arbeider i felt, tar prøver, analyserer prøveresultater og vurderer mange ulike situasjoner og videreformidler informasjonen, ofte i rapportform.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg kom til NMBU for å forstå forholdet mellom naturmiljøet og samfunnet. Jeg hadde tatt en bachelor i geologi ved et annet universitet (Durham i Storbritannia) for å forstå planeten som helhet, men var tidlig klar over at jeg ønsket å fordype meg i det som er forbeholdt overflaten- det som fra naturens side berører oss. Informasjonsoverdose har gjort det nødvendig for mennesker å tenke veldig oppstykket, men jeg tror løsninger på samfunnsutfordringer ligger mellom fagfelt og ekspertiseområder.

NMBU sin master i miljø- og naturressurser tilbød det jeg behøvde for å kunne arbeide med det jeg ønsket. En helhetlig forståelse av naturen, samtidig en grundig innsikt i de komplekse prosessene som er grunnen til at alt henger sammen.


Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Jeg kunne ikke utført jobben jeg har fått uten mastergraden fra NMBU. Den ga meg erfaring i felt, på laboratorium, med prøvetaking og analyse av data, bruk av ulike programvarer, rapportskriving, informasjonssøk, muntlig presentasjon av fag, samarbeid og selvstendig og kritisk tenking.

Ikke minst ga utdanningen en grunnforståelse for hvordan naturen henger sammen, hvordan vi påvirker den og er avhengig av den, og dette gir meg muligheten til å håndtere alle nye problemstillinger som dukker opp.


Har du noen råd til kommende studenter?
Hvis en ha kapasitet til det, er det et utrolig fortrinn å ha litt kunnskap om også andre områder enn det en spesialiserer seg i. Jeg tok flere fag enn påkrevd, som ga verdifull innsikt og har spart verdifull tid i jobbsammenheng. Det gjør det veldig mye lettere å skulle håndtere virkelighetens faglige problemstillinger (som involverer alle fagområder) når den tid kommer.

Jeg tror også at det alltid vil lønne seg å ta fag som spenner grunnleggende naturvitenskapelig områder, ettersom det gir en forståelse for hvordan ulike fag henger sammen, og dermed lettere å huske og forstå mye fag på en gang. Dette gjelder kanskje spesielt kjemi – men så klart, har en ikke interesse for det, vil det være tungt og unødvendig.

Lær deg informasjonssøk tidlig- helst tidlig første året. Det åpner seg en ny verden når en innser at all kunnskap en kunne måtte ønske ligger klar. Spør bibliotekarene hvordan en slår opp i databasene. De ønsker virkelig å hjelpe.

Prøv å ha et aktivt forhold til hva du opplever som viktig og interessant i de ulike fagene. Dette vil gjøre det lettere å finne ut av hva en vil jobbe med senere. Når det gjelder det som kan være vanskelig og kjedelig, tenk at da er det jo lærdom i det også. Ikke bruk mye tid i mange omganger på å lære det samme, legg inn en innsats første gang, og neste gang vil alt være enklere og mer intuitivt.

Viktigst av alt – spør medstudenter om hjelp! Folk kan utrolig mye, og utrolig mye forskjellig. Universitetet er et unikt sted hvor kunnskap florerer, og det er ikke sikkert en får oppleve på nytt senere i livet å være omringet av så mye faglig innsikt. Dessuten øker alle sin forståelse når en diskuterer med andre.

Published 22. januar 2019 - 11:05 - Updated 22. januar 2019 - 11:08