Cathrine Eckbo - kartlegger forurensning

Cathrine Eckbo, master i miljø og naturressurser

Foto
Privat
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber hovedsakelig med forurensning i jord, sediment og vann. Jobben består av mye feltarbeid med prøvetaking for å kartlegge miljøtilstanden i et område og deretter sammenstilling og rapportering av resultat. Hverdagen er stort sett veldig variert og jeg får alltid muligheten til å utfordre meg selv på ting jeg ikke kan. Jeg har jobbet mye med ulike bygge- og samferdselsprosjekter i tillegg til mer akutte forurensningstilfeller. I 2016 fikk jeg dra på jobbrotasjon til NGI sitt kontor i Perth, Australia, som var veldig spennende og lærerikt.

På NGI er vi også så heldig at vi får lov til å drive med forskning i tillegg til konsulentarbeid om man ønsker det. I 2018 kommer jeg til å jobbe en del med problematikken rundt innholdet av krom 6 i betong som skal gjenbrukes.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg begynte på en bachelorgrad i Naturforvaltning, og NMBU var det nærmeste universitetet som kunne tilby dette studiet. Det angrer jeg ikke på. Når jeg senere valgte å bytte studieretning til miljø og naturressurser, så trivdes jeg såpass godt på NMBU at jeg fortsatte studiene på MINA.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
MINA-utdanningen gir deg en god, solid og bred kunnskapsbase slik at du kan jobbe med mye forskjellig. Dette tror jeg også er grunnen til at jeg har fått muligheten til å bli med på såpass mange forskjellige prosjekter. Det at jeg var med på mange feltkurs i studiene har også gjort det lettere for meg å bli med på mange feltoppdrag. Jeg har også dratt nytte av å ha gjort litt GIS i studiene, da dette er en stor del av min jobb i dag.

Faglig sett så har jeg vel hatt mest bruk for miljøkjemi, jordlære og berggrunnsgeologi.

Noen råd til kommende studenter?
Ta de fagene som interesserer deg og som du syntes er spennende! Utnytt tiden nå til å gjøre ting som kan bli vanskelig senere, som å for eksempel ta et semester i utlandet eller på Svalbard. Dersom du har mulighet, ta deg en sommerjobb hos en potensiell arbeidsgiver. Sjansen er mye større for å få jobb dersom bedriften allerede kjenner deg, og terskelen for å få sommerjobb er ikke alltid så høy. Ikke alle bedrifter lyser ut sommerjobber, så her kan det lønne seg å ta kontakt direkte.

Jeg anbefaler også delta på flest mulig feltkurs, da du vil dra nytte av denne erfaringen senere, i tillegg til at det er veldig lærerikt.

Published 22. januar 2018 - 22:53 - Updated 24. januar 2018 - 14:02