Stine Kooyman - miljørisikoanalyser og oljevernberedskap

Stine Kooyman

Stine Kooyman

Foto
Stine Kooyman
Kan du fortelle litt om jobben din?
– Jeg arbeider fortrinnsvis med miljøriskoanalyser og oljevernberedskap.I forbindelse med boring av letebrønner og aktiviteter på felt i drift er vi avhengige av å ha på plass en miljøriskoanalyse som viser hvilken risiko vi påfører miljøet når vi utfører de aktivitetene vi gjør, og i tillegg ha en stående oljevernberedskap i forhold til disse aktivitetene.  

Hvor relevant har utdanningen din fra NMBU vært?
– I forhold til det jeg gjør til daglig er utdannelsen meget relevant og jeg får bruk for det jeg lærte på universitetet. Den teoretiske bakgrunnen er god å ha som basis, men det er selvsagt mange aspekter ved arbeidslivet som ikke læres i skolesammenheng. 


Hvorfor valgte du NMBU?
Hun sier at hun valgte NMBU på grunn av miljøet og det faglige tilbudet. Hun anbefaler kommende studenter å studere noe du genuint interesserer deg for, det gjør skolesituasjonen lettere. Vær orientert i forhold til næringsliv og hvor din kompetanse kan benyttes, og knytt kontakter der du kan. Prøv å tenke utenfor "boksen" når det gjelder hvordan du kan bruke kompetansen din.

Published 10. oktober 2014 - 14:18 - Updated 1. desember 2016 - 9:02
Published 6. desember 2016 - 21:36 - Updated 6. desember 2016 - 21:59