Torgrim Skogheim: jobber med konsesjoner i NVE

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber med konsesjonsbehandling av søknader innen nettanlegg, dvs kraftledninger, transformatorsjoner, koblingsanlegg m.m. Fordeler av et tiltak skal veies opp mot ulempene og totalen skal sikre at tiltaket er positivt for samfunnet med minst mulig ulemper.

Masterkandidat i fornybar energi, Torgrim Skogheim

Foto
Privat

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg ville ta et fremtidsrettet studie, og da var jeg nokså trygg på at kompetanse innen fornybar energi var en riktig vei å gå. Både med tanke på motivasjon og arbeidsmuligheter.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Ganske mange av fagene jeg valgte kommer til nytte i nåværende stilling med konsesjonsbehandling. Det er en klar fordel med bred kompetanse fra flere fagfelt.

Har du noen råd til kommende studenter?

Prøv å se etter fagkombinasjoner som passer sammen med hverandre og gir deg god kunnskap innen visse områder, som teknisk, økonomisk, naturforvaltning etc. Vil også si at dersom man ønsker å jobbe i det offentlige, vil det være lurt å ha noen av jus-fagene som miljørett og plan- og bygningsrett samt enten miljø- og arealplanlegging eller tverrfaglig konsekvensanalyse.

Published 17. januar 2022 - 21:47 - Updated 17. januar 2022 - 21:53