Ingrid Staveland Reppe: trainee som jobber

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg er ansatt gjennom Trainee Innlandet, i en 2-årig kontrakt. Første året, det  nåværende, jobber jeg i utviklingsavdelingen hos Hexagon Ragasco. Her jobber jeg hovedsakelig med livsløpsanalyser (LCA) og løsninger for resirkulering av kompositt. Neste år skal jeg til Sirkula IKS for å jobbe med ulike prosjekter tilknyttet avfall og gjenbruk.

Masterkandidat i fornybar energi, Ingrid Staveland Reppe.

Foto
Daniel Kjelby

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

På grunn av studieprogrammet fornybar energi, som er tverrfaglig. Det passet godt med mine interesser. I tillegg var bærekraftsfokuset til universitetet et stort pluss.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Svært stor nytte. Jeg fikk jobb på grunn av min erfaring med LCA -livsløpsvurderinger, som ikke alle universiteter tilbyr. Kombinasjonen av andre fag, både obligatoriske og valgfag, har gjort at jeg passer inn i mange ulike yrkerstitler, og jeg fant det dermed enkelt å søke på et stort utvalg relevante jobber.

Har du noen råd til kommende studenter?

Gjør mer enn å bare studere. Engasjer deg i studentlivet og skaff deg relevante sommerjobber. Dette vil gi deg erfaringer og bekjentskaper som vil komme deg til gode langt mer enn "bare" å være en flink student.

Published 17. januar 2022 - 21:18 - Updated 17. januar 2022 - 21:25