Anna Frederikke Østby: jobber med energianalyser

Anna Frederikke Østby, masterkandidat i fornybar energi

Foto
Ester Alida Vold
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber som analytiker i Multiconsult sin seksjon for energianalyse og jobber i mange forskjellige prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.
Jeg har både jobbet med konsekvensanalyser i Norge, framskrivninger av energibruk i bygg ved bruk av ulike energiteknologier og jobber i internasjonale prosjekter som GET FiT Zambia og GET FiT Uganda hvor Multiconsult står for implementering av store flerårige fornybar energi-program i begge landene. Jeg har også gjort flere finansielle analyser av vannkraftprosjekter under utvikling.

Til hverdags jobber jeg med analyse og oppfølgning i prosjektet fra hovedkontoret til Multiconsult, men jobben byr på mange muligheter til feltarbeid og internasjonale reiser.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg valgte å studere på NMBU fordi jeg vet at de har et fokus på miljø og bærekraft i alt de gjør i tillegg til at de hadde akkurat den fagretningen som jeg var interessert i – Fornybar Energi. Jeg visste også at det var et veldig godt studiemiljø som rammer utdanningen inn på en veldig god måte.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Det brede spekteret av arbeidsoppgaver i arbeidshverdagen min gjør det viktig å ha en god grunnleggende forståelse av kraftsystemer, fordeler og ulemper med de ulike fornybare teknologiene og lagringsløsninger, samt virkemidler og energiøkonomiske uttrykk. I løpet av det halve året jeg har jobbet i Multiconsult har jeg sjelden følt på at jeg har mangler i kunnskapen. Det viktigste i en ny jobb er å ha en kompetanse som man kan bygge videre på, og det føler jeg absolutt at jeg har hatt. Når man har en grunnleggende kompetanse innen det man jobber med er det mye lettere å lese seg opp på det man ikke kan.

Har du noen råd til kommende studenter?

Utnytt alle mulighetene NMBU har å tilby. Gjennom studiet har deltatt på flere juniblokkfag som har reiser til utlandet, noe jeg har satt veldig pris på. Jeg var også på miniutveksling til Svalbard som ga meg en opplevelse jeg aldri kunne fått uten å være student. Jeg skrev også en Master med Mening gjennom Ingeniører Uten Grenser hvor jeg fikk reise på feltarbeid til Etiopia som del av et større FN-prosjekt. Dette er muligheter man bør gripe hvis man er glad i å reise og oppleve andre kulturer.

I tillegg synes jeg det er viktig å tørre å velge fagene du selv synes er spennende og som bygger opp under en profil du ønsker deg. Ikke vær redd for at du ikke får en spesifikk «faglig retning» som er satt opp dersom du synes noe annet er mer spennende. Selv valgte jeg hele veien valgfag i veldig ulike retninger, men med den jobben jeg har fått så er allikevel nesten alt jeg har valgt opp igjennom relevant for noe jeg driver med.

Published 23. mars 2020 - 11:39 - Updated 23. mars 2020 - 11:40