Trym Christensen: Finner gode vindkraftprosjekter

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb? 
Som utvikler innen landbasert vindkraft er jeg innom mange forskjellige problemstillinger og fagområder i løpet av en arbeidsuke. Vår hovedoppgave er å finne gode vindkraftprosjekter i Norge, og utvikle disse frem mot endelig konsesjon fra enten NVE eller OED. Denne prosessen inneholder en rekke oppgaver, herunder kontakt med grunneiere, befaring av fjellområder på truger og til fots, produksjonsanalyser, kartlegging av påvirkning på friluftsliv og biologisk mangfold med mer, møter med ordførere, rådmenn og nettselskap i de aktuelle kommunene og håndtering av problematikk rundt potensiell støy og skyggekast fra turbinene. Vi etterstreber til en hver tid å finne prosjekter med lavest mulig konfliktnivå, noe som tidvis er svært vanskelig å kvantifisere.

Trym Christensen, master i fornybar energi

Foto
Trym Christensen

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU? 
NMBU fremstod som et svært fremoverlent og, i positiv forstand, annerledes universitet. For en 19-åring i militæret, uten en klar formening om hva som skulle bli retningen i yrkeslivet, ble dermed NMBU et trygt og klokt valg. Fornybar energi var og er en bransje i stor vekst, og derfor ble denne retningen et soleklart valg, slik jeg så det.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Takket være det brede spekteret av fag som jeg har vært innom ved NMBU, er det svært få problemstillinger som fremstår som helt nye for meg. Det aller meste har et eller annet emne ved universitet vært innom. Når det er sagt, så må vi allikevel lære det aller meste om igjen, eller mer inngående, men dette tror jeg gjelder for alle arbeidssteder.

Har du noen råd til kommende studenter?
Velg emner som gir deg yrkesrettet kunnskap og gjør så godt du kan. Samtidig vil jeg understreke at man skal lære mye nytt i yrkeslivet, så man bør ikke stresse seg i hjel i alle fag på universitetet. Følg med i fagene og på nyheter innenfor aktuelle område, og sørg for å nyte friheten som student samtidig. Du får vel så mye bruk for sosiale ferdigheter og et stort nettverk, som en plettfri karakterutskrift.

Published 14. mai 2019 - 22:43 - Updated 25. oktober 2019 - 9:18