Sigrid Toverud: analytiker i Skagerak energi

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb? 
Jeg er ansatt som analytiker i konsernutvikling i Skagerak Energi. Mitt hovedområde er teknologi- og markedsovervåkning innenfor fornybar energi. På bakgrunn av dette utarbeider jeg analyser og utredninger som brukes som grunnlag for utviklingsprosjekter i Skagerak Energi.

Jeg har gjennom denne stillingen fått en ekstremt spennende arbeidshverdag der jeg får være med på å utvikle forretningsområder for konsernet som er fremtidsrettede og som vil holde Skagerak aktuell i et kraftmarked som er i rask endring.

Sigrid Toverud, master i fornybar energi

Foto
Ruhne Nilssen

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Utdanningsløpet i fornybar energi virket veldig aktuelt med tanke på hva jeg ønsket å jobbe med etter fullført utdanningsløp. Jeg har alltid vært interessert i klima, fornybar energi, bærekraft og teknologiutvikling. Gjennom studiene ved NMBU fikk jeg muligheten til å tilegne meg sentral kunnskap knyttet til disse temaene, og de åpnet for et vidt spekter av spennende og fremtidsrettede jobber. Hovedmotivasjonen min var å kunne ha en jobb der man er med på å påvirke fremtidens kraftmarked.

Før jeg begynte på fornybar energi ved NMBU fullførte jeg en bachelor i meteorologi og oseanografi ved UIB. Da jeg ønsket å vinkle dette mot fornybar energi møtte jeg stor interesse og fleksibilitet fra veilederne på NMBU. Jeg fikk dermed kombinert de ulike fagretningene uten problemer, noe som var avgjørende for å begynne studiene ved NMBU.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen din?
Jeg har i løpet av tiden jeg har vært ansatt i Skagerak Energi merket at den tverrfaglige kompetansen jeg tilegnet med ved NMBU har kommet veldig godt til nytte. Jeg kan i faglige diskusjoner sette meg inn i og forstå argumenter og synspunkter til personer med vidt ulik faglig kompetanse, og dette kommer godt til nytte når man skal løse komplekse problemstillinger. Kraftbransjen er en sammensatt bransje der man må ha forståelse for både teknologi, økonomi, juss og markedsdynamikk. Ved å ha innsikt i og forståelse for disse ulike fagfeltene hver for seg og samtidig forstå hvordan de henger sammen kan man uten problemer engasjere seg i diskusjoner og foraer selv som nyutdannet.

Noen råd til kommende studenter?
Utdannelsesløpet i fornybar energi ved NMBU er en tverrfaglig utdannelse som åpner for mange spennende muligheter. Man har som student ved dette programmet stor påvirkningskraft til å forme sitt eget utdanningsløp etter hva man synes er mest interessant. I prosessen med å velge tema for masteroppgaven møtte jeg et stort engasjement fra min veileder da jeg ønsket å inkludere kunnskap fra min bachelor i meteorologi i sammenheng med fornybar energi.

Mitt råd til kommende studenter er dermed å ikke være redde for å utforske nye fagkombinasjoner eller temaer for masteroppgaver som er litt utenfor det vanlige.

Sigrid Toverud, master i fornybar energi

Foto
Ruhne Nilssen

Published 21. august 2018 - 7:09 - Updated 25. oktober 2019 - 9:18