Monika Mannes: Trainee i TrønderEnergi

Monika Mannes

Foto
Privat
Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg er trainee hos TrønderEnergi avdeling kraft i to år. Her skal jeg innom ulike områder som bl.a. produksjonsplanlegging, langtidsplanlegging, handel, vedlikehold, vann og vindkraft, med mer. Her får jeg muligheten til å bli kjent i hele avdelingen å få oversikt over de fleste aspekt ved
produksjonen i bedriften. I tillegg deltar jeg i ulike prosjekt under veis. Dette er en ideell start på arbeidslivet hvor jeg har muligheten til å finne ut hva jeg ønsker å arbeide med videre og ikke minst får bedriften muligheten til å se hvor de evt vil ansette meg etter traineeperioden.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg valgte å studere ved NMBU siden jeg deltok på Energiseminaret flere ganger i løpet av bachelorløpet i Bergen, og jeg synes NMBU virket som et veldig spennende sted å ta mastergraden. I tillegg passet mastergraden i Fornybar Energi veldig bra til min bachelorgrad, da jeg ikke hadde en ingeniørgrad i bunn, og jeg ønsket å bygge videre med breddestudier innen klima, miljø og særlig fornybar energi.

.

Foto
.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Jeg har hatt stor nytte av de aller fleste fagene jeg tok ved NMBU. De har hjulpet på forståelsen for kraftsystemet og utfordringer knyttet til utbygging av mer fornybar energi, noe som er høyrelevant for arbeid i kraftbransjen idag.

Har du noen råd til kommende studenter?
Jeg har fått bruk for mye mer av det jeg lærte ved NMBU enn jeg hadde forventet. Siden jeg i altfor stor grad fokuserte på eksamensresultater tok jeg flere snarveier, som igjen har ført til at jeg må lese meg opp på gammelt pensum etter jeg startet i arbeidslivet. Ta dere tid til å lære pensum, ikke bare for å gjøre det bra på eksamen! I tillegg vil jeg anbefale emnet FORN230 - "Energipolitikk og energimarkeder" på det sterkeste, det gav meg stor forståelse for energisystemet, og er det faget jeg har hatt mest bruk til nå.

Published 6. desember 2017 - 10:45 - Updated 14. mars 2018 - 14:41