Snorre Sundsbø - tar vare på våtmarkene

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarsksenter AS (DNV). Vi driver med kartlegging, overvåking, skjøtsel og restaurering av natur, samt naturveiledning. Kort oppsummert tar vi vare på naturen. Selv jobber jeg mest med kartlegging og naturveiledning, men jeg er også involvert i de andre fagområdene. På en typisk dag for meg i sommerhalvåret drar jeg ut i felt og kartlegger naturtyper, rødlistearter og fremmedarter.

På mindre typiske dager sitter jeg inne og jobber med dataene jeg har samlet i felt, og gjør diverse mer typisk kontorarbeid. De mindre typiske dagene sammenfaller ofte med dårlig vær. Denne sommeren var rosinen i pølsa å arrangere og gjennomføre en undervisningstur til Svalbard med en VGS-klasse.

I vinterhalvåret skriver jeg diverse rapporter og driver med undervisning og informasjonsarbeid knyttet til økologi. For eksempel har jeg undersøkt hvordan insekter blir påvirket av robotgressklippere i forbindelse med et oppdrag vi gjør for AVINOR og jeg har vært med å lage en julekalender med rødlistearter på Instagram. I løpet av vinteren skal jeg, hvis alt går etter planen, på ski for å kartlegge rødlistede lavarter som vokser på trær.

Snorre Sundsbø

Foto
Sigrid Elsrud

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Det var egentlig litt tilfeldig, men jeg er veldig fornøyd med at det ble sånn. Derfor svarer jeg heller på hvorfor jeg vil anbefale deg å søke NMBU. Det jeg mener skiller NMBU mest fra andre alternativer, er det sosiale. Hvis man byr litt på seg selv, er det vanskelig å kjede seg på NMBU. En annen viktig ting som betydde mye for meg, er at NMBU tilbyr på mange feltkurs. I tillegg er det faglige nivået innen økologi høyt. Jeg vil også trekke frem at NMBU har gode studieveiledere som tar seg tid til deg og som er løsningsorienterte. Jeg tok en bachelorgrad på UIO og der opplevde jeg det motsatte.

Snorre Sundsbø på jobb på Svalbard.

Foto
Kitty Selj

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Som feltbiolog har jeg hatt særlig nytte av feltkursene og de fagene som gir økt artskunnskap. I tillegg har jeg hatt nytte av det sosiale nettverket jeg har skaffet meg gjennom studietiden. Jeg har selvfølgelig også dratt nytte av det generelle faglige grunnlaget jeg har skaffet meg gjennom studietiden.

Har du noen råd til kommende studenter?

For den som ønsker å jobbe med økologi i felt, anbefaler jeg å skaffe seg artskunnskap. Jeg skulle ønske jeg selv hadde tatt flere fag innen naturrestaurering, da det er i vinden. Et annet tips er å bli hjelpelærer i et relevant fag. Personlig lærte jeg mer av å være hjelpelærer i et fag enn å ha faget, og for det andre ser det bra ut på CV-en. Et siste tips, ta deg en øl i Bodegaen i ny og ne.

Published 15. januar 2020 - 12:54 - Updated 15. januar 2020 - 13:05