Espen Rise Gregersen: Fagansvarlig naturmangfold

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som biolog ved seksjonen for Plan og prosjektering Buskerud, Statens vegvesen i Drammen. Plan og prosjektering er en tverrfaglig seksjon der fagbakgrunnen til de ansatte varierer fra geografer, landskapsarkitekter, ingeniører og biologer. Mine arbeidsoppgaver varierer fra å være fagansvarlig for naturmangfold på kommunedelplan og reguleringsplan, skrive konsekvensutredninger for naturmangfold og utarbeide ytre miljøplaner, i tillegg jobber jeg med fagtemaet vilt og dyrepåkjørsler.

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Da jeg var ferdig med en bachelor ved Universitetet i Agder tenkte jeg at NMBU var riktig valg videre. Ikke bare fordi universitetet har en grønn profil, ligger på landet og har ett bra studentmiljø, men også fordi NMBU har fokus på de naturvitenskapelige fagene og har et bredt utvalg av emner innen biologi og økologi.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Den største nytten jeg har hatt fra utdannelsen fra NMBU er faglig bredde, som er viktig i den jobben jeg har nå. I tillegg er flere emneransvarlige på NMBU flinke til å leie inn gjesteforelesere som jobber i forvaltningen, dette gir emnene en praktisk tilnærming som jeg har hatt nytte av både under studiene og i arbeidslivet.

Råd til kommende studenter?
De viktigste rådene må være:
1)    Ta utfordringer på strak arm.
2)    Ikke spesialiser deg for tidlig, opparbeid deg en solid faglig bredde først.

 

Espen Gregersen i forbindelse med kartlegging av rensebasseng langs E18 i Vestfold

Espen Gregersen i forbindelse med kartlegging av rensebasseng langs E18 i Vestfold

Foto
Ivar Pettersen

Published 22. juni 2015 - 10:36 - Updated 4. juli 2017 - 15:11