Skreddersydd for bransjen

En global utfordring i dagens samfunn er hva man skal gjøre med alt avfallet som menneskeheten produserer. Avfall er i dag en internasjonal handelsvare, og bare i Norge sysselsetter avfallssektoren over 8000 personer. 
– Som NMBU-student har man muligheten til å skreddersy seg mot denne bransjen, sier Ole-Jørgen Hanssen, deltidsprofessor ved NMBU og til daglig ansatt i Østfoldforskning i Fredrikstad. Han har omfattende forskningsbakgrunn fra avfallssektoren og er del av bransjens storsatsing.
– Dette er en bransje som selv signaliserer at de har et stort behov for kvalifisert kompetanse. 

Fremtidens kompetanse
Ved NMBU er det opprettet flere emner som skal gi studentene den kompetansen som behøves i fremtidens fornybare samfunn. Emnene er primært rettet mot masterstudenter i fornybar energi og sivilingeniørstudenter (spesialisering i miljøfysikk og fornybar energi eller vann- og miljøteknikk).

Emne i høstsemesteret
Om høsten gis emnet ‘Avfallsressurser i kretsløp’ (FORN350, 5 ECTS). Emnet gir en innføring i europeisk og norsk avfallspolitikk, sektorens organisering, ressurser, behandlingsløsninger og kvalitetskrav tilknyttet gjenvunnet materiale. Emnet inneholder også en semesteroppgave knyttet til avfallsbehandling ved NMBU/SiÅs/Follo Ren.

Emner i vårsemesteret
Om våren gis emnet ‘Miljø- og ressursanalyser (LCA) av energi- og avfallssystemer’ (FORN220, 10 ECTS), samt emnet i ‘Avfallsteknologi’ (THT 291, 10 ECTS). Førstnevnte gir en grundig innføring i metoder for analyse av miljø- og ressurseffekter av energi- og avfallssystemer og produkter: miljøsystemanalyser, livssyklusanalyse og eksterne kostnader, mens sistnevnte tar opp temaer innen forbruksmønster og avfallsgenerering/sammensetning av avfall.

Hanna Gjessing, masterstudent, fornybar energi

Hanna Gjessing, masterstudent i fornybar energi, har hatt sommerjobb hos en aktør i avfallsbransjen.

Foto
Brage Monsen
Sommerjobb og masteroppgave: En fot innenfor
Bransjen tilbyr masteroppgavetema om avfallsrelaterte problemstillinger for våren 2017 og våren 2018.
– Så langt det er mulig forsøker den også å tilby sommerjobb til de som skal skrive masteroppgave, så dette er en gyllen anledning til å få en fot skikkelig innenfor før man er ferdig med studiene, kommenterer Hanssen.

Tatt imot med åpne armer
Flere av NMBUs studenter har hatt sommerjobb i bransjen allerede.
– Jeg har hatt en veldig spennende og lærerik sommerjobb, sier Hanna Gjessing, som har jobbet hos Biogass Oslofjord denne sommeren.
– Vi ble tatt i mot med åpne armer og fikk frihet til å arbeide med arbeidsoppgavene på vår egen måte, men med kontinuerlig veiledning og oppfølging. 
Du kan lese mer om hennes og andres sommerjobber her. 

Attraktiv kandidat for bransjen
For størst mulig fordypning og breddekompetanse anbefales det å ta emnene i kombinasjon med en masteroppgave rettet mot temaet. Man vil da være en attraktiv kandidat for å jobbe i avfallsbransjen med gjenvinning og energiutnyttelse av avfall til drivstoff, varme, elektrisitet mm.

Har du spørsmål om emner eller mulighet for å skrive masteroppgave?
Ta kontakt med studieveileder Brage Bråten Monsen (brage.monsen@nmbu.no), Ole Jørgen Hanssen (ole.jorgen.hanssen@nmbu.no) eller John Morken (john.morken@nmbu.no) for mer informasjon.

 

 

Published 11. august 2016 - 14:09 - Updated 13. desember 2016 - 11:26