Norad-millioner til NMBU-prosjekt

  • Foto
    Shutterstock

Et NMBU-ledet prosjekt som tar sikte på å forbedre den fornybare teknologiutdanningen og -forskningen ved et ghanesisk universitet, er bevilget 8,5 millioner kroner gjennom Norads EnPe-program.  

Norad-millioner til NMBU-prosjekt

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), NMBU og Høgskolen i Ålesund (HiÅ).  

8,5 millioner NOK
INAs professor Muyiwa S Adaramola er prosjektets hovedkoordinator. Han skal jobbe sammen med f.amanuensis Razak Seidu (HiÅ) og f.amanuensis John Morken (IMT, NMBU). Adaramolas prosjekt er bevilget totalt 8,5 millioner norske kroner.
- Prosjektet må revideres litt i henhold til Norads direksjoner, men utover det er vi klare for å sette i gang, sier han fornøyd.

Støtte til forskning og undervisning
Prosjektet tar sikte å forbedre KNUSTs utdannings- og forskningskapasitet innenfor fornybar energiteknologi. I tillegg å styrke den institusjonelle forskningskapasiteten, vil man også oppgradere laboratoriums- og forskningsutstyr, og støtte forskning på doktorgrads- og postdoktornivå.

Styrke programmets relevans
KNUST har siden 2011 hatt et masterprogram i fornybare energiteknologier. Studieprogrammet er en viktig del av arbeidet som gjøres med å bygge opp en kritisk masse av afrikanske fagfolk på temaet i sør for Sahara (SSA). Adaramolas prosjekt skal styrke masterprogrammets relevans i forhold til SSA-området, forbedre dets kvalitet, samt øke den kvinnelige andelen fra dagens 7 % til 50 % innen 2019.

Published 1. juni 2015 - 14:59 - Updated 8. juli 2021 - 6:44