Anne

Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygesons hjemmesidebilde

Aktuelt fra Anne

Artikkelen i Syn og Segn

Mållaust liv har òg ei meining

Kva er eigentleg biologisk mangfald, og kvifor treng vi det? Det freister eg svare på i Syn og Segn - du kan lese hele artikkelen her: http://www.synogsegn.no/artiklar/2017/utg%C3%A5ve-2-17/anne-sverdrup-thygeson/

Laserbilde av gammel naturskog

Vi kan kartlegge gammelskogen med flygende laser

Den siste tiden har både Aftenposten og NRK Ekko hatt oppslag om forskningen vår på bruk av flybåren laser (lidar) for å kartlegge gammel naturskog på en kostnadseffektiv måte. 

Anne Sverdrup-Thygeson

Jeg er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, og dessuten vitenskapelig rådgiver i NINA. Jeg er opptatt av det anonyme artsmangfoldet, som insekter og sopp – arter vi sjelden ser og ikke tenker over, men som likevel er avgjørende viktig for prosesser i naturen og dermed for oss mennesker. Jeg forsker og underviser i naturforvaltning, insektøkologi og skogens biomangfold.

Mer om meg

I am a professor of conservation biology at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), as well as a scientific advisor at the Norwegian Institute for Nature Research NINA. I am intrigued by the hidden biodiversity, such as insects and fungi - species we rarely see and hardly think about, even though they are crucial for important processes in nature and therefore important to us humans. I teach courses in nature management, insect ecology and forest biodiversity.

More about me

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Sørhellinga, Høgskoleveien 12, 1430 Ås

Postadresse: Institutt for naturforvaltning, Postboks 5003, NO-1432 Ås

Kontor: +4767231771

Mobil: +4797592155

Last ned portrettbilde her

Følg oss på sosiale medier