Anne

Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygesons hjemmesidebilde

Aktuelt fra Anne

"Insektenes planet" slik den ser ut i Nederland

My book on insects sold to 19 countries!

Insektenes planet, called Terra Insecta on the international market, is ready for the world :-)

Insektenes planet

Insektenes planet - min første bok!

Insekter er naturens lim - og ufattelig rare og morsomme! Jeg har skrevet bok for folk flest - full av små historier om hvorfor du også bør elske insekter... Du finner den her: http://www.jms.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1098401&b_id=1689317

Anne Sverdrup-Thygeson

Jeg er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, og dessuten vitenskapelig rådgiver i NINA. Jeg er opptatt av det anonyme artsmangfoldet, som insekter og sopp – arter vi sjelden ser og ikke tenker over, men som likevel er avgjørende viktig for prosesser i naturen og dermed for oss mennesker. Jeg forsker og underviser i naturforvaltning, insektøkologi og skogens biomangfold.

Mer om meg

I am a professor of conservation biology at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), as well as a scientific advisor at the Norwegian Institute for Nature Research NINA. I am intrigued by the hidden biodiversity, such as insects and fungi - species we rarely see and hardly think about, even though they are crucial for important processes in nature and therefore important to us humans. I teach courses in nature management, insect ecology and forest biodiversity.

More about me

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Sørhellinga, Høgskoleveien 12, 1430 Ås

Postadresse: Institutt for naturforvaltning, Postboks 5003, NO-1432 Ås

Kontor: +4767231771

Mobil: +4797592155

Last ned portrettbilde her

Følg oss på sosiale medier