Anne

Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygesons hjemmesidebilde

Aktuelt fra Anne

Omslag boka Insektenes planet, av Anne Sverdrup-Thygeson

Insektenes planet - min første bok!

Insekter er naturens lim - og ufattelig rare og morsomme! Jeg har skrevet bok for folk flest - full av små historier om hvorfor du også bør elske insekter... Du finner den her: https://www.bokkilden.no/ville-dyr-insekter-sommerfugler-og-edderkopper-allmenn-interesse/insektenes-planet-anne-sverdrup-thygeson/produkt.do?produktId=15241179

Død humle

En verden med færre insekter kan bli en sulten verden

I høst har vi sett skremmende oppslag om insektenes tilbakegang. Dette er alvorlig fordi naturen, og vi mennesker, er helt avhengig av at insektene stiller på jobb. Ikke minst er insektene vesentlige for at vi skal få mat på bordet, av tre grunner: For det første bestøver de avlingene våre. For det andre er de viktige som mat for andre dyr, som vi spiser. For det tredje resirkulerer de næring, så nytt liv kan spire. Jeg snakket om dette på Aftenpostens Klimakonferanse i 2017, og skrev også en tekst på Viten-siden om temaet: https://www.aftenposten.no/viten/i/6nnzK3/En-verden-med-farre-insekter-kan-bli-en-sulten-verden

Anne Sverdrup-Thygeson

Jeg er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, og dessuten vitenskapelig rådgiver i NINA. Jeg er opptatt av det anonyme artsmangfoldet, som insekter og sopp – arter vi sjelden ser og ikke tenker over, men som likevel er avgjørende viktig for prosesser i naturen og dermed for oss mennesker. Jeg forsker og underviser i naturforvaltning, insektøkologi og skogens biomangfold.

Mer om meg

I am a professor of conservation biology at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), as well as a scientific advisor at the Norwegian Institute for Nature Research NINA. I am intrigued by the hidden biodiversity, such as insects and fungi - species we rarely see and hardly think about, even though they are crucial for important processes in nature and therefore important to us humans. I teach courses in nature management, insect ecology and forest biodiversity.

More about me

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Sørhellinga, Høgskoleveien 12, 1430 Ås

Postadresse: Institutt for naturforvaltning, Postboks 5003, NO-1432 Ås

Kontor: +4767231771

Mobil: +4797592155

Last ned portrettbilde her

Følg oss på sosiale medier